پَ نه پَ های طنز و خنده دار (طنز)

پَ نه پَ های طنز و خنده دار (طنز)

ساعت 7 صبح داییم به گوشیم زنگ زده برداشتم میگم: بــــــــله!؟

 

میگه اِ خواب بودی؟

پـَـَـ نَ پـَـَــــ سر صبحی صدامو شکل داریوش کردم حال کنی!

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

دوستم اومده صاف رفته نشست رو بالشم! میگم:راحتی‌؟ میگه: بلند شم یعنی‌! میگم: پـَـَـ نَ پـَـَـــ بشین قالب باسنت شه یه موقع گم شدی واسه تشخیص هویت ازش استفاده کنیم

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

رفتم مغازه دارو سوسک کش خریدم . میگم بریزم زمین اینو؟یارو میگه پَـــ نَ پَـــ صبح ظهر شب با یه لیوان آب بده سوسکه بخوره

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

دارم سبزی خورد می کنم … دستم بریده … میگم مامان چسب داری؟

 

میگه دستتو بریدی؟!

 

پَـــ نَ پَــــ می خوام کارم تموم شد دوباره سبزیارو بچسبونم!

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

به دوستم زنگ زدم میگم ماشینم روشن نمیشه میگه استارت میزنی روشن نمیشه؟میگم پَـــ نَ پَــــ وقتی ازش خواهش میکنم روشن نمیشه

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

کلاغه به روباهه میگه:گفتی آواز بخون که پنیر از دهنم بیافته؟ روباهه میگه:پـَـَـ نَ پـَـَــــ می خواستم واسه آکادمی موسیقی گوگوش ازت تست بگیرم

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

 

داریم راه میریم با دوستام پام پیچ خورده،خوردم زمین میگه کمک می‌خوای؟میگم پـَـ نَ پـَـ شماها خودتونو نجات بدین من اینجا میمونم مقاومت می‌کنم بریییید برییییییید

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

دختره میگه اگه من برم خارج تو با یه دختر دیگه ای دوست میشی؟

 

پَـــ نَ پَـــ میرم تو اتاقم خودمو حبس می کنم رو دیوارشم می نویسم: شاید این جمعه بیاید … شاید

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

 

سر جلسه امتحان می گم استاد چقد دیگه وقت داریم؟

 

میگه تا آخر امتحان؟

 

پَـــ نَ پـَـــ تا ظهور آقا امام زمان

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

زنگ زدم به دوست دختر دوستم فوت میکنم میگه مزاحمی؟میگم پَـــ نَ پَــــ نسل جدید کولرهای ال جی هستم با دو سیم کارت مجزا

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

دیشب رفتیم استخر، می خواستیم کفشارو تحویل بدیم کلید بگیریم، طرف می گه شما هم کفش دارین؟؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ طرح حرم تا حرم بوده پابرهنه اومدیم ثواب ببریم

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

شمع های ماشینم سوخته,رفتم تعمیرگاه…میپرسه عوضشون کنم؟؟

 

پـَـَـ نَ پـَـَــ

 

فوتشون کن تا صد سال زنده باشی

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

ازم میپرسه: اگه یه موقعیت بهتری برات جور شه منو ول میکنی؟ میگم:پَـــ نَ پَـــ لگد به بختم میزنم بات میمونم تا تو یه موقعیت بهتر برات جور شه منو بپیچونی

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

به دوستم میگم خودکارو بده میگه چیزی میخوای بنویسی؟

 

پـَـَـ نَ پـَـَــــ یه زیر شلواری براش گرفتم میخوام ببینم اندازشه یا نه

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

 

پشه نشسته رو پام داره خونمو می خوره , دستم رو بردم بالا بزنمش یهو داداشم میگه اااا می خوای بکشیش؟! پَـــ نَ پـَـَـ خونش رو خورده می خوام بزنم پشتش آروغ بزنه ببرم بخوابونمش !!

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه…هم خونه ایم اومده میگه داره جون میده..؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ قیافه تورو دیده از خنده ریسه رفته

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

رفته بودیم مکه یه پیر مرد که کاروانه ما بود مثلا میخواست سر صحبت باز کنه مخمون به کار بگیره ازم پرسید پسرم واسه زیارت خدا اومدی؟… گفتم پَــ نَ پَـــ …اومدم کارایه انتقالیه امام رضارو ردیف کنم بیاد اینجا….

 

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

سر جلسه امتحان به دختره میگم سواله 8 چی میشه؟میگه تقلب میخوای؟میگم پـَـــــــ نَ پــَــــــــ میخوام ببینم سطح علمیت درچه حد با خانواده بیایم خواستگاریت

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 
 

دیشب با دوستم داشتیم حکم بازی میکردیم … بی بی انداختم …

 

میگه بی بی بازی کردی؟

 

پَـــ نَ پَـــ انداختم وسط یه شوهر خوب واسش گیر بیاریم!

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

تو تاکسی کناریم به راننده گفت من بچه امام حسینم …

 

راننده پرسید میدون امام حسین؟

 

پَـــ نَ پَــــ ایشون خود علی اصغره ماشالله بزرگ شده مردی شده واسه خودش …

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

از ساق پا تا محدوده ۱۸ قدمو گچ گرفتم، دوستم اومد خونمون عیادت، میپرسه شکسته؟ میگم پَــــ نَ پـَـــ رفیقم اورتوپده، یه تعارف زد منم تو رودرواسی موندم

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

یه جوش اندازه گلابی رو دماغم زده ، دوستم دیده میگه جوشه ؟

 

پـَـَـ نَ پـَـَــــ قسمتهای مهم صورتمو علامت زدم ،تو امتحان میاد…

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

جارو دستم بود داشتم میرفتم اتاقمو جارو بزنم …

 

عمه ام دید گفت داری میری جارو بزنی؟!

 

پَـــ نَ پَـــ زنگ زدم بچه ها بیان قسمت ده هری پاتر رو بسازیم !

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

رفتم حموم داد زدم میگم این آب چرا ســـــــــرده؟!!!!

 

بابام میگه داری دوش میگیری؟

 

میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ دارم تمرین های دوره غواصی رو تو تشت دوره میکنم!

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

میگم مکانیک سیالات 9 شدم…میگه :یعنی افتادی؟؟؟؟ میگم پَـــــ نَ پــَـــ استاد گفت دست و بالم تنگه 9اُ بگیر حالا بقیه شم سر ماه میدم !!:

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

روز ظهر عاشورا قابلمه به دست افتادیم تو خیابون .دوستم ما رو میبینه می گه:دارین میرین نذری بگیرین؟میگم پـَـَـ نَ پـَـَـ پسرخاله ام کنسرت هِوی مِتال داره من امشب تو گروهش نوازنده ی قابلمه ام

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

گزارش گر صدا و سیما در حال تهیه گزارش از وضعت کار و اشتغال جوانان…

 

سلام شمااز وضعیت کاری جوانان راضی هستین؟؟

 

بله…

 

-خودتون کجا کار می‌کنید؟؟

 

…- تو گاوداری..!!!

 

– کارگر هستین؟؟؟

 

– پَـــ نَ پَـــ…گـاویم…لباس کارگر پوشیدیم میخوایم از بیمه بیکاری استفاده کنیم

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

یارو به رفیقش می گه تو جاده دو تا ماشین زدن به هم،هرکی تو ماشینا بوده مرده،رفیقش می گه راننده هم مرده؟پـَـَـ نَ پـَـَــــ رفته مرحله بعد،فقط جونش یکی کم شده

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

خربزه خریدم اومدم خونه،خواهرم میگه خربزه است؟میگم پَـــ نَ پَـــ هندونه است داره مسخره بازی در میاره

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

طرف زنگ زده میگه کجایی؟ میگم تو چمران گیر کردم. میگه بزرگراه چمران؟ پـَــــــــ نَ پَــــــــ خونه آقامصطفی شام دعوتیم گیردادن نمیزارن بیایم

 

 

** پَ نه پَ های طنز و خنده دار **

 

 

بابابزرگم 98 سالشه ، می گه : وصیت ناممو بنویسم ؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ بشین یه چشم انداز 20 ساله ی جامع بنویس برا آیندت ، قدر جوونیتم بدون

 

 

 

تهیه و تنظیم : بخش سرگرمی تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت