طنز مشخصات یک دختر خوب !!

طنز مشخصات یک دختر خوب !!

يه دختر خوب عقده هاش رو با فرار از خونه خالي نمي کنه

 

يه دختر خوب با همسايشون که خوشگل تره لج نميشه

 

يه دختر خوب هيچوقت زودتر از اينکه از شير بگيرنش عاشق نميشه يه دختر خوب بيشتر از 3 ساعت توي حموم نميمونه (نکته مهم المپياد )

 

يه دختر خوب به خاطر بعضي مسائل چترش را باز نمي کنه يه دختر خوب وقتي بلد نيست رانندگي کنه چرا بايد زور بزنه و با گل پسرا کل کل کنه

 

يه دختر خوب توي روي مامانش وانميسته و به خاطر قراري که داره (و سرکاره) 100000 تا دروغ نميگه

 

يه دختر خوب از مثلاً 6 ساعت وقت کلاس خودش 5 ساعتش رو نمي پيچونه

 

يه دختر خوب يواشکي دست تو جيب باباش نميکنه

 

يه دختر خوب به خاطر اينکه بهش گفتن بي ادب گريه نمي کنه

 

يه دختر خوب جو نميگيرتش و زود خودشو مثل بنگاهها به نمايش نميزاره

 

يه دختر خوب دستمال دماغ باباشو برنمي داره بندازه رو سرش مثل روسري

 

يه دختر خوب به خاطر پوست و رنگ بدنش که پر از جوش و ککه باباشو اونقدر تو خرج نمي ندازه

 

يه دختر خوب وقتي بهش نگاه نمي کنن خود نمايي نميکنه (به راههاي مختلف) باز هم نکته تستي

 

يه دختر خوب باباش هر چي بگه گوش مي کنه نمياد پيش مامانش ننه من غريبم بازي درآره

 

يه دختر خوب بيشتر از 10 دقيقه توي wc نمي مونه (نکته مهمتر از کنکور)

 

يه دختر خوب هيچوقت بدون گواهينامه رانندگي نميکنه که بعدش که گرفتنش اشک تمساح بريزه

 

يه دختر خوب به خاطر منافع خودش حق خواهرش رو ضايع نمي کنه

 

يه دختر خوب وقتي معني ترانه هاي خارجي رو نميدونه مجبور نيست که واسه کلاس اونا رو گوش بده

 

يه دختر خوب توي قرار با پسر کلاس زورکي نمي آد و پدر کارمند بيچاره اش رو مديرعامل و رئيس قلمداد نمي کنه

 

يه دختر خوب ديگه به دختر افغاني ها حسودي نمي کنه

 

يه دختر خوب وقتي از پسري خوشش اومد و داشت از حسوديش مي ترکيد 10000 تا عيب و ايراد روي پسر نمي زاره

 

يه دختر خوب شب زود نمي خوابه که صبح زود بيدار بشه که بتونه صافکاري و نقاشي کنه

 

يه دختر خوب خودش رو زوري توي دل کسي نبايد راه بده

 

يه دختر خوب براي اينکه مورد توجه قرار بگيره اسمشو عوض نميکنه (صغرا= هاني – کبري= ماني)

 

يه دختر خوب براي اينکه توي مهموني تحويلش بگيرن قيافه نميگيره و اداي آدم پولدارارو در نمياره

 

 

طنز مشخصات یک دختر خوب !!

 

يه دختر خوب پشت سر حتي حيوانات هم غيبت نمي کنه

 

يه دختر خوب از دماغ فيل نمي افته که نه؟

 

يه دختر خوب از اجراي هر گونه قرقره بازي( جت اسکي اسکيت و امثال اون ) در مقابل پسرها خودداري مي کنه

 

يه دختر خوب با 25897 نفر که تيريپ نميريزه

 

يه دختر خوب اولاً دوچرخه سواري نمي کنه حالا مي خواد بکنه بكنه جنبه هم داشته باشه

 

يه دختر خوب توي مسافرت به خاطر کسي که روش کليد کرده، باباشو توي منگنه قرار نمي ده که بابا تندتر برو!

 

يه دختر خوب عکسهاي پسر خوشگلا مانند حميد گودرزي شادمهر عقيلي و … محمدرضا گلزار رو به در و ديوار اتاقش نمي چسبونه (جوابيه)

 

يه دختر خوب سوار هر ماشيني نميشه پيکان 47 و امثال آن

 

يه دختر خوب وقتي لباس آنچناني براي خودنمايي ندارد از همسايگانش قرض نمي کنه

 

يه دختر خوب راه به راه از اون کوفتيا نميماله که فردا هم سرطان بگيره و انتظار ترحم داشته باشه

 

يه دختر خوب اولاً اصلاً پيدا نميشه خلاصه بگم يه دختر خوب بايد خوب باشه نه اينکه اداي خوبا رو دربياره

 

 

تهیه و تنظیم : بخش سرگرمی تالاب

 

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت