آخرین کلمات طنز

آخرین کلمات طنز

آخرین کلمات یک قهرمان : کمک نمیخوام ، همه اش سه نفرند !

 

آخرین کلمات یک کارآگاه خصوصی : قضیه روشنه ، قاتل شما هستید !

 

آخرین کلمات یک کامپیوتری : هارددیسک پاک شده است !

 

آخرین کلمات یک پلیس : شیش بار شلیک کرده ، دیگه گلوله نداره !

 

آخرین کلمات یک ملوان : من چه می دونستم که باید شنا بلد باشم !

 

آخرین کلمات یک چترباز : پس چترم کو ؟!

 

آخرین کلمات یک سرباز تحت آموزش هنگام پرتاب نارنجک : گفتی تا چند بشمرم ؟!

 

آخرین کلمات یک جلاد : ای بابا ، باز تیغهء گیوتین گیر کرد !

 

آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون : این نوع مار رو میشناسم ، سمی نیست !

 

آخرین کلمات یک خبرنگار : بله ، سیل داره به طرفمون میاد !

 

آخرین کلمات یک خلبان : ببینم چرخها باز شدند یا نه ؟

 

آخرین کلمات یک داور فوتبال : نخیر آفساید نبود !

 

آخرین کلمات یک دربان : مگه از روی نعش من رد بشی !

 

آخرین کلمات یک دوچرخه سوار : نخیر تقدم با منه !

 

آخرین کلمات یک دیوانه : من یه پرنده ام !!!

 

آخرین کلمات یک شکارچی : مامانت کجاست کوچولو ؟!

 

آخرین کلمات یک غواص : نه این طرفها کوسه وجود نداره !

 

آخرین کلمات یک فضانورد : برای یک ربع دیگه هوا دارم !

 

آخرین کلمات یک قصاب : اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم !

 
 

آخرین کلمات یک گروگان : من که میدونم تو عرضه ی شلیک کردن نداری !

 

آخرین کلمات یک متخصص آزمایشگاه : این آزمایش کاملاً بی خطره !

 

آخرین کلمات یک متخصص خنثی کردن بمب : این سیم آخری رو که قطع کنم تمومه !

 

آخرین کلمات یک معلم رانندگی : نگه دار ! چراغ قرمزه !

 

آخرین کلمات یک ملوان زیردریایی : من عادت ندارم با پنجره بسته بخوابم !

 

 

جدیدترین مطالب سایت