شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

مجموعه : عاشقانه
شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

‌تو ؛
خوب ترین اتفاق ممکنی …
وقتی که ؛
اولِ صبح در یادم می افتی …

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعرهای عاشقانه زیبا

 

قلب من کودکی ست
که تا “تو” بیشتر بلد نیست بشمارد

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه نو

 

وقتی با منی
معجزه اي به نام آرامش
درمن رخ می‌دهد!

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه زیبا و دلنشین

 

بیهوده مگو که دوش حیران شده اي
سر حلقه ي عاشقان دوران شده اي

از زمين لرزه و عشق خبر کس ندهد
ان لحظه خبر شوی که ویران شده اي …

“شفیعی کدکنی”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

اشعار عاشقانه کوتاه و احساسی

 

ناله اگر که برکشم، خانه خراب می شوي
خانه خراب گشته ام، بس که سکوت کرده ام …

“صائب تبریزی”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه زیبا کوتاه

 

کاش پیدا بشوی … سخت تو را محتاجم

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه حافظ

 

چون مرا دوست داری
دنیا بزرگ‌‌تر
آسمان وسیع‌‌تر
دریا آبی‌‌تر
گنجشک‌ها آزادتر
و من هزاران بار زیباتر شده‌ام

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه کوتاه برای همسر

 

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
شوق است در جدایی و جور است درنظر
هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم
روی ار به روی ما نکنی حکم از ان توست
بازآ که روی در قدمانت بگستریم
ما را سریست با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر ان سریم
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم
ما با توایم و با تو نه‌ایم اینت بلعجب
در حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بر دریم
نه بوی مهر میشنویم از تو اي عجب
نه روی ان که مهر دگر کس بپروریم
از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
ما خود نمیرویم دوان در قفای کس
ان می برد که ما به کمند وی اندریم
سعدی تو کیستی که دراین حلقه کمند
چندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم

سعدی

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه مولانا

 

کیمیایی بود صحبتهای تو
کم مباد از خانهٔ دل پای تو

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

دلم را دیدی و گفتی عجب عصر غم انگیزی

بہ چشمم زل زدی گفتی عجب باران زیبایی

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

شد صرف نحوه ي نگهت گفت‌وگوی چشم
گفتی بسوز در غم من! اي به روی چشم

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه غمگین

 

تو هیچ نام نداری به ذهن من، ناچار
به نام عشق تو را میزنم صدا، اي زن!

 


حتما بخوانید :  100 شعر عاشقانه کوتاه و زیبا | شعر زیبای عاشقانه برای اس ام اس


 

دست و دلم به شعر نمی رفت مدتی

عکس تو را کنار قلمدان گذاشتم

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

متن هاي عاشقانه جدید

 

زندگی رقص دل انگیز
خطوط لب توست

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

مرا تا دل بود، دلبر تو باشی

“نظامی”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه برای همسر عزیزم

 

“تو را دوست دارم”
و این دوست داشتن
حقیقتی است که مرا
به زندگی دلبسته می‌کند …

“احمدشاملو”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه کوتاه

 

و شعر…
تنها چاره ایست
که‌ میشود
بوسه هایم را…
از پس این همه ی فاصله
به دست هایت
برسانم…!

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

گزیده زیباترین اشعار عاشقانه

 

کاش
میگفتی چیست
آنچه از چشم تو
تا عمق وجودم جاریست …

“فریدون مشیری”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر کوتاه عاشقانه جدید

 

گفته بودم
به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدی و همه ی ي فرضیه ها ریخت به هم

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم
آری همه ی رسوایی اول ز نظر خیزد

“عطار”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

اشعار عاشقانه کوتاه

 

رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش اي دل مپیچ کانجا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

نصیب کشته عشق از بهشت جاویدان

همین بس است که در پای قاتل افتاده است

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر نو عاشقانه

 

چون غنچه بسته‌ام سرِ دل رابه صد گره

تا بوی راز عشقِ تو ناید ز بوی دل

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

عشق، اقیانوس آرامی که می گفتی نبود
قایقم را در مسیر آبشار انداختی …

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

منتخب بهترین شعرهای عاشقانه کوتاه

 

چه غم که عشق به جایی رسید یا نرسید
که ان‌چه زنده و زیباست، نفْس این سفر است…

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

چو لاله در چمن آمد به پرچمی خونین

شهید عشق چرا خود کفن نسازد چاک

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

نصیب کشته عشق از بهشت جاویدان

همین بس است که در پای قاتل افتاده است

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

ناب ترین شعرهای عاشقانه کوتاه و زیبا

 

هر زمان از عشق پرسیدند، گفتم آه، عشق…
خاطرات بی‌شماری پشت این افسوس بود

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعرهای عاشقانه داغ از بوسه و معشوقه

امشب رسانده اند به گوشم نسیم ها
پیوسته ام به قافله اي از یتیم ها
امشب چقدر با دل من مهربان ترند
کنج خرابه هدیه برایم می آورند

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

همان گوشه خالی دلت
که هیچکس پیدایش نمیکند، هیچکس
ان جا را برای من کنار بگذار

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

اس ام اس هاي عاشقانه و احساسی زیبا

 

یک‌بار هم اي عشق من از عقل میندیش
بگذار که دل حل بکند مسئله ها را

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

تا کی توان به مصلحت عقل کار کرد؟

یک چند هم به مصلحت عشق کار کن

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

تو هیچ نام نداری به ذهن من، ناچار
به نام عشق تو را می زنم صدا، اي زن!

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

عقل میگفت که: من مبدأ موجوداتم
عشق آمد به میان، گفت: منم اصلِ وجود

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

تو مثل خنده گل
مثل خواب پروانه
تو مثل انچه
که ناگفتنی است، زیبایی

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

خدا وقتی تو را آفرید
معجزه کرد
من هر وقت
به چشمانت نگاه میکنم
ایمان می آورم

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

تا که از جانب معشوقه نباشد کششی
کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

“حافظ”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

من
میدانم به کجای قلبت
شلیک کرده ام
تو
دیگر
خوب نخواهی شد

“افشین یداللهی”

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

پیامک هاي عاشقانه زیبا

 

اگر زندگی فرصت دوباره متولد شدن به من بدهد
اینبار زودتر تو را پیدا خواهم کرد
تا زمان طولانی تری عاشقت باشم

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر عاشقانه کوتاه برای همسر

 

قبل از آنی که بیایی
چه کویری بودم
زندگی با تو
چه گلدان قشنگی ست گلم

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

شعر کوتاه عاشقانه

 

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم…

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

 

تو مپندار که مهر از دل محزون نرود

آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

اس ام اس عاشقانه بصورت شعر

 

بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق

یوسف از دامان پاک خود به زندان می شود

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

جملات عاشقانه زیبا

 

ره ندارد جلوهٔ آزادگی در کوی عشق

سرو اگر کارند این‌جا بید مجنون می‌دمد

 

شعرهای عاشقانه زیبا | اشعار عاشقانه غمگین به همراه عکس

اشعار کوتاه عاشقانه برای اس ام اس

 

و تو يك روز مى فهمى
بعد از من هركه پرسيد
عشق چيست
به دورها خيره مى شوى و
با اشك خواهى گفت
عشق به دوست داشتنم مشغول بودو
من نديدمش
آن قدر نديدمش
كه صداى سالهاى دلتنگيم شد
و آنروز من به دوست داشتن تو
مشهور خواهم شد

 

جدیدترین مطالب سایت