آشنایی با بازی محلی تاپ تاپ خمیر

مجموعه : بازی های محلی
آشنایی با بازی محلی تاپ تاپ خمیر


بازی محلی تاپ تاپ خمیر

 

▪ اهداف بازی: سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت

▪ تعداد بازیکنان: ۲ تا ۱۰ نفر

▪ ابزار بازی: به ابزاری نیاز ندارد

▪ محوطه بازی: فضای بسته

 

 

بازی محلی تاپ تاپ :

یک نفر بزرگ تر (اوستا) یکی از بچه ها را به حالت سجده می خواباند و به او می گوید، چشم هایش را ببندد، سپس دست یکی از بچه ها را بالا می برد و در حالی که آرام آرام به پشت او می زند، این شعر را می خواند: تاپ تاپ خمیر شیشه پر پنیر دست کی بالا؟

 

در این موقع بازیکن باید حدس بزند اسم شخصی که دستش بالا برده شده است، چیست.

 

اگر درست بگوید برنده است و یک امتیاز می گیرد و شخصی که دستش بالا برده شده بود، باید جای او را بگوید و اگر اشتباه بگوید، یک امتیاز منفی می گیرد و باید خودش بازی را تکرار کند، این بازی هم چنان ادامه دارد تا زمانی که بازیکن درست حدس بزند و در پایان، امتیاز شماری می کنند و امتیاز هر کس بیشتر بود، برنده است.

 

منبع: کتاب «بازی های بومی، محلی و سنتی

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت