بازی محلی اشكم بق بقو

مجموعه : بازی های محلی
بازی محلی اشكم بق بقو

بازی محلی اشكم بق بقو

 

اين بازي مخصوص دختران بود به اين صورت كه همگي جمع مي‌شدند و يك نفر را با عنوان رئيس انتخاب مي‌كردند اين بازي به صورت نشسته انجام مي‌گيرد.

 

 

بعد رئيس يك سنگ كوچك را برداشته و سنگ را زير خاكي كه در زير پاي دختران بود مي‌گذاشت به طوري كه كسي نبايد مي‌فهميد كه رئيس سنگ را زير پاي چه كسي پنهان كرده است بعد دختران بلند شده و هر كدام خاك مخصوص به خود را جستجو كرده كه سنگ را پيدا كند.

 

 

زير پاي هر كه بود مي‌بايد دنبال بقيه مي‌دويد تا الي آخر.

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

 

جدیدترین مطالب سایت