ضرب المثل فواره چون بلند شود سرنگون شود

مجموعه : ضرب المثل ها
ضرب المثل فواره چون بلند شود سرنگون شود

ضرب المثل های شیرین و آموزنده را در مجله سرگرمی و تفریحی تالاب بخوانید.

 

ضرب المثل فواره چون بلند شود سرنگون شود

 

نیم بیتی بالا که به صورت ضرب المثل در آمده است در موردی به کار می رود که آدمی از حدود مقتدر و مشخص تجاوز نماید و دست به کاری زند که فوق قدرت و توانایی و بلکه شأن و شخصیت او باشد.

 

ساده تر آنکه شخص از گلیم خود پا را فراتر نهد و از محدوده خود به محیطی بر تر و بالاتر پرواز نماید . بدیهی است نقاد روزگار هر کس را در صف خود جای می دهد سهل است بلکه گاهی شتاب سقوط و اعاده به مقام و محل اولیه به قدری شدید می باشد که به تلاشی و انهدام عامل جسور منتهی می گردد.

 

در چنین موقعی است که ضرب المثل بالا مصداق پیدا می کند وصرفا آن را مورد استناد واصطلاح قرار می دهد. گاهی این ضرب المثل در مورد مخالفان و دشمنان بکار می رود یعنی اگر مخالف و معاند در مسیر ارتقاء و ترقی بیش از حد تصور پیشرفت کند به این صورت بیان می کنند .

 

اقبال خصم هر چه فزونتر شود نکوست

فواره چون بلند شود سرنگون شود

 

جدیدترین مطالب سایت