مجموعه : ضرب المثل
بروزرسانی : 25 اسفند 1393

ضرب المثل هایی جالب درباره مهمان

ضرب المثل هایی جالب درباره مهمان

ضرب المثل هایی جالب درباره مهمان

مهمان دو خانه از گرسنگی می میرد .
ضرب المثل هندی

مهمان ناخوانده ، بلا است
ضرب المثل آلمانی

سرفه ی مهمان ، به معنای قاشق خواستن است.
ضرب المثل عبری

بهتر است که مهمان در اوج احترام ، منزل را ترک کند .
ضرب المثل آلمانی

ترک مهمان ، آرامش میزبان را به همراه دارد .
ضرب المثل چینی

به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود .
ضرب المثل آلمانی

مهمان هر روزه دزد آشپزخانه است
ضرب المثل اسپانیایی

مهمان همیشگی سربار می شود .
ضرب المثل عبری

ضرب المثل هایی جالب درباره مهمان

مهمان و ماهی در ظرف سه روز می گندند .
ضرب المثل ایتالیایی

برای مهمان یک روزه یک مایل به استقبالش می روند .
ضرب المثل عبری

مهمان مثل باران بوده و باران مداوم نیز کسالت بار است .
ضرب المثل عبری

چیزهایی را که یک مهمان در عرض یک ساعت می بیند ، صاحب خانه به دشواری در عرض یک سال می بیند .
ضرب المثل آلمانی

یک مهمان ، همیشه نباید مهمان باشد.
ضرب المثل رومی

مهمان دل آزار مثل نمک برای چشم دردناک است.
ضرب المثل دانمارکی

مهمان تنها به خانه شادمان و خوشبخت می آید.
ضرب المثل برمه ای

ضرب المثل هایی جالب درباره مهمان

بیرون کردن یک مهمان ، شرم آورتر از نپذیرفتن یک مهمان است .
ضرب المثل رومی

هفت روز ، نهایت عمر یک مهمان است .
ضرب المثل برمه ای

هفت روز ضیافت بوده و نه روز کشمکش است .
ضرب المثل رومی

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

منبع:forums.boursy.com

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت