تعبیر خواب دندان شکسته – افتادن دندان در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دندان شکسته – افتادن دندان در خواب

تعبیر خواب دندان شکسته

تعبیر خواب شکستن دندان مصنوعی

دندان مصنوعی در خواب استعاره از کمک و وابستگی ما بـه عوامل خارجی برای داشتن اعتماد بـه نفس میباشد. زمانی کـه در خواب مشاهده کنیم دندان مصنوعی شکسته اسـت بـه این معناست کـه احساس می کنیم منابع خارجی خودرا از دست داده ایم.

 

مثل انسان‌هایي کـه صحبت کردن با ان‌ها احساس خوبی را در ما ایجاد میکند. تفاوتی ندارد کـه دندان مصنوعی کـه در خواب مشاهده میکنید متعلق بـه چه کسی اسـت.

 

در تعبیر خواب روانشناسی، تمام انسان‌هایي کـه در خواب مشاهده می کنیم، نماد ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. این خواب از شـما میـــخواهد تا دلیل وابستگی خود بـه دیگران را شناخته ودر صورت لزوم، بـه کسب استقلال بیشتری بپردازید و نیروی روانی خودرا بـه شکلی جدید تقویت کنید.

 

تعبیر خواب دندان شکسته

دندان در تعبیر خواب سمبلی رایج و شناخته شده اسـت و بسیار اتفاق می‌افتد کـه در خواب، دندان‌هاي‌ خودرا با مشکلات و ایراداتی مشاهده کنیم. دندان با نماد‌هایي مثل غذا و خوراکی، بلعیدن و جویدن و حرف زدن مرتبط اسـت.

 

اینگونه خواب‌ها تا حد زیادی با اعتماد بـه نفس ما گره خورده‌اند. غذا در تعبیر خواب روانشناسی استعاره‌اي غذای روح و روان ماست و دندان‌ها بـه اراده و عملکرد ما در دریافت این داده‌هاي‌ روانی مرتبط هستند.

 

هر ایرادی کـه در مورد دندان‌ها مشاهده میکنید، نشان دهنده‌ي نوعی احساس ضعف یا فقدان اسـت کـه الان ودر زندگی بیداری، بـه دلیل مشکلات روزمره در شـما ایجاد شده.

 

این خواب از شـما میـــخواهد تا ریشه‌ي این احساس ضعف را شناخته و با دیدی منطقی درباره‌ي ان قضاوت کنید. در واقع اجازه ندهید کـه این احساس شعف و فقدان در شـما تداوم پیدا کرده و مشکلات جدی تری را برای شـما ایجاد کند.

 

تعبیر خواب دندان شکسته از ابن سیرین :

اگر ببینی قسمتی از دندان تو شکسته یا از بین رفته اسـت، با توجه بـه نوع دندان یکی از ان‌ها دچار آسیب و گرفتاری و بلا می شوند.

 

تعبیر خواب دندان شکسته - افتادن دندان در خواب

تعبیر خواب شکستن دندان

شکستن می تواند نشان دهنده‌ي نوعی آسیب ناگهانی و یا یک ضربه‌ي روانی پیشبینی نشده باشد کـه همین حالا احساس می کنید برای شـما اتفاق افتاده و باعث ایجاد احساس فقدان در درون شـما شده اسـت.

 

ممکن اسـت احساس کنید کـه این ضربه بر روی عملکرد شـما در زندگی بیداری تاثیر منفی گذاشته اسـت. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید کـه در روز‌هاي‌ اخیر، چه مساله‌اي باعث شده تا احساس ضعف در اراده و عملکرد خود پیدا کنید؟

 

در وقوع این اتفاق تا چه حد خودرا مسئول میدانید؟

 

چگونه می توانید با دیدی منطقی بـه این مساله نگاه کرده و راهکاری مناسبی برای کنار گذاشتن این ضعف پیدا کنید؟ این خواب می تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شـما مبنی بر لزوم بروز درونیات و در بین گذاشتن مشکلات با دیگران باشد.

 

تعبیر خواب شکستن دندان جلو

دندان‌هاي‌ جلو بـه ما کمک میکنند تا غذا‌ها را تکه تکه کرده و سپس بـه اسانی جویده و ببلعیم. همچنین ظاهر دندان‌هاي‌ جلو تاثیر زیادی در چهره‌ي ظاهری و اعتماد بـه نفس ما دارند.

 

زمانی کـه دندان‌هاي‌ جلو را شکسته مشاهده کنید، باید توجه داشته باشید کـه چه عاملی باعث شکسته شدن دندان‌ها شده اسـت. اگر دندان‌ها بدون هیچ دلیل خاصی شکسته شوند، نشان دهنده‌ي این معناست کـه شـما منشا بروز ضعف خودرا نشناخته اید.

 

این خواب از شـما می خواهد تا اجازه ندهید کـه ترس‌هاي‌ بی مورد شـما را نظارت کرده و هیجانات آنی باعث شوند کـه احساسی منفی نسبت بـه خود داشته باشید.
جدیدترین مطالب سایت