تعبیر خواب رادار و رادیو و راکت بازی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رادار و رادیو و راکت بازی

تعبیر خواب رادار

انواع تعبیر خواب را می توانید در مجله سرگرمی تالاب بخوانید…

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر ببينيد کـه خودتان رادار را اداره مي کنيد و کار مي اندازيد نشان ان اسـت کـه براي رفع مشکلات خود کوششي بزرگ انجام مي دهيد.

ديدن رادار در خواب هيچ تعبير خاصي نمي تواند داشته باشد مگر اين کـه بگوييم واکنش تمينات فوق العاده ما اسـت.

اگر رادار در خواب ببينيم و رادار چيزهايي بـه دل خواه ما نشان بدهد اميد و خوشدلي اسـت و نه چيز ديگر.

 

تعبیر خواب رادار و رادیو و راکت بازی

تعبیر خواب راکت به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب راکت

اگر دختری چنین خوابی ببیند ؛ نشانةآن اسـت کـه در تفریح مورد علاقة خود نمی‌تواند شرکت کند .

تعبير خواب راکت بـه روايت آنلی بیتوندیدن راکت در خواب ؛ نشانة باز ماندن از تفریح دلخواه اسـت .
 


 

تعبير خواب رادیو به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

اگر ديديد راديوي خرابي را تعمير کرديد با ان دوست آشتي مي کنيد يا چنانچه با همسر خود قهر هستيد و روابط تيره ای داريد روابط خودرا التیام خواهيد بخشيد. راديو زن هم مي تواند باشد چون زنها نيز زياد حرف مي زنند و نيت بدي ندارند.

 

راديو دوستي اسـت کـه فقط حرف مي زند ولي گوش شنوا ندارد.

 

نصيحت مي کند اما هيچ استدلالي را نمي پذيرد و چه بسا يک سخن را چند بار بگويد اما تعبير اخلاق و رفتار شـما را نمي فهمد و درک نمي کند.

 

چنانچه در خواب راديوئي ديديد البته هيچ تعبيري ندارد چون راديو چيزي اسـت کـه همه ی جا هست و همه ی کس نوعي از ان را دارد و نمي تواند محور خواب باشد مگر اينکه وضع غير معمول داشته باشد يا مطالبي غير متعارف از ان بشنويم.

 

همانطور کـه گفته شد راديو دوستي اسـت محب و خير خواه کـه فقط گوينده اسـت و زياد هم حرف مي زند ولي بـه هيچ وجه بد خواه نيست و کلا نظر در اصلاح و التیام شـما دارد.

 

چنانچه در خواب ديديد راديوئي داريد يا از جائي خريديد و يا کسي بـه شـما هديه داد با چنين دوست دل سوزي آشنا مي شويد، اگر ديديد راديو را باز کرديد و نتوانستيد ان را ببنديد موجب تيرگي رابطه خودرا با ان دوست دل سوز فراهم مي آوريد و اگر ان را شکستيد ان دوست را از دست مي دهيد و طبعا زيان مي بينيد.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت