فرو رفتن قیچی باغبانی در دهان یک انسان (عکس)

مجموعه : عجیب ترین ها
فرو رفتن قیچی باغبانی در دهان یک انسان (عکس)

عکس زیر اتفاقی است که برای یک مرد در حال باغبانی افتاده است.

 

در عکس زیر فرو رفتن قیچی باغبانی در فک و دهان یک مرد را مشاهده می کنید. این مرد که لری لوتچر نام دارد در حال باغبانی در حیاط خانه اش بوده است که قیچی باغبانی را در محلی میگزارد ولی در هنگام برداشتن آن به علت از دست دادن تعادل خود به روی این قیچی افتاده و در فک او فرو میرود در حالی که دسته این قیچی همچنان بیرون بوده است. به گزارش تالاب  پس از این حادثه لوتچر به سرعت به بیمارستان برده میشود و تحت عمل جراحی،پزشکان فک او را با نوع خاصی ازآهن بازسازی کرده.این حادثه تا حدودی بر روی چشم او نیز اثر داشته،اما به کمک پزشکان او بینایی خود را از دست نداده است.

 

فرو رفتن قیچی باغبانی در دهان یک انسان (عکس)