چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

برای کاهش انحنا یا قوس کمر لوردوز  تقویت عضلات ناحیه شکم و ایجاد انعطاف پذیری در عضلات اطراف لگن و باسن، ورزش ها یا حرکات درمانی ویژه ای نیاز است.

 

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

 

۱-مانند شکل زیر فرد به حالت چهار دست و پا روی زمین قرار می گیرد و با انقباض عضلات شکم سعی می کند گودی کمر را از بین ببرد، در این حالت سر را به سمت پایین می برد.

۲-بر عکس حالت قبل فرد، سر  و کمر را به حالت اولیه بر می گردد.

 

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

 

۳- فرد مطابق شکل در حالی که به پشت خوابیده، با آرامی یکی از پاها را بالا آورده سپس پا را با آرامی پایین آورده و حرکت را با پای مخالف نیز انجام دهد.

 

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

 

۴- فرد به پشت خوابیده  و زانوی خود را خم  کرده و در حالی که دستها از روی زمین بلند نمی شود ،آنها را به سمت پاشنه پاها کشیده و به مدت ۳ ثانیه در همان حالت می ماند در این تمرین عضله شکم به خوبی منقبض می شود و تمرین بسیار خوبی برای تقویت عضلات شکم است.

 

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

 

۵- این حرکت مانند تمرین قبلی است با این تفاوت که دستها روی زانو قرار گیرد  در این تمرین تا حدی از زمین بلند شوید که فشار روی عضلات شکم را احساس کنید.

 

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

 

۶- انجام حرکت درازو نشست.

 

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

 

چند حرکت مفید و ساده برای درمان گودی کمر

 

 

تهیه و تنظیم :بخش سلامت تالاب

 

 

 

جدیدترین مطالب سایت