آموزش انداختن نقش برجسته

مجموعه : هنر در خانه
آموزش انداختن نقش برجسته

آموزش نقش برجسته روی ورق آلومینیوم را در اینجا تماشا کنید.

آموزش انداختن نقش برجسته
شابلون طرح دلخواهتان را روی طلق بسازید یا شابلون آماده را از خرازی ها بخرید.

آموزش انداختن نقش برجسته
شابلون را روی سطح کار بگذارید و ثابت نگه دارید با خمیر بتونه به ضخامت2 میلی متر داخل طرح را پر کنید.

 آموزش انداختن نقش برجسته

شابلون را از روی طرح بردارید.

آموزش انداختن نقش برجسته
روی همه قسمت ها را با شابلون ، خمیر کاری کنید و بگذارید کاملا” خشک شود.

آموزش انداختن نقش برجسته
روی سطح کار را چسب چوب بزنید.
 آموزش انداختن نقش برجسته
ورق آلومینیوم را مچاله و چروک کنید.

 

آموزش انداختن نقش برجسته
و بعد دوباره صاف کنید.

 

آموزش انداختن نقش برجسته
روی همه قسمت ها را با ورق آلومینیوم بپوشانید.

آموزش انداختن نقش برجسته
با نوک یک مداد یا سر قلاب اطراف برجستگی ها را مشخص کنید.

آموزش انداختن نقش برجسته
تمام قسمت ها را با آلومینیوم بپوشانید.

 

آموزش انداختن نقش برجسته
روی کار را رنگ مشکی،اسپری مشکی،شاپان و یا واکس بزنید.

 

آموزش انداختن نقش برجسته
قبل از خشک شدن سریع با یک تکه حوله یا اسفنج روی کار بکشید تا فقط سایه ای از رنگ باقی بماند.

 

آموزش انداختن نقش برجسته
امیدوارم مفید و قابل استفاده باشد.

 

 

جدیدترین مطالب سایت