روش هایی مناسب برای فریز کردن سبزیجات

روش هایی مناسب برای فریز کردن سبزیجات

اول سبزی مورد نظر را خریده و پاک کرده و میشوییم و خرد می کنیم بعد در قالب یخ میریزیم و حسابی فشرده میکنیم.

 

می گذاریم داخل فریزر تا یخ بزند بعد از قالب در می آوریم …

 

روش هایی مناسب برای فریز کردن سبزیجات

و داخل کیسه فریزر می ریزیم و می گذاریم داخل فریزر هر وقت خواستیم یکی یا دوتا هر چندتا که احتیاج داشتیم از آن را بر می داریم.
* سبزیتان خشک نباشد کمی آبدار باشد.

 

روش هایی مناسب برای فریز کردن سبزیجات

 

 

جدیدترین مطالب سایت