بروزرسانی : 25 اردیبهشت 1400

آموزش تصویری بستن شال

آموزش تصویری بستن شال

پوشیدن و امتحان کردن شال، کار ساده‌ای است. اما مهم این است که بدانید برای مناسبت‌ها و مراسم خاص چه مدل شال را انتخاب کرده و چگونه آن را ببندید. در این مطلب با نحوه بستن مدل‌های مختلفی از شال آشنا می‌شوید.

حلقه‌ای مدرن

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، یک گوشه بلندتر از گوشه‌ی دیگر باشد.

آموزش تصویری بستن شال

2- گوشه‌ی بلندتر را به دور گردن بپیچانید.

آموزش تصویری بستن شال

3- حلقه شال را به دور گردن تنظیم کنید، گوشه‌های انتهایی شال را هماهنگ کنید، دو طرف گوشه‌های شال می‌تواند یک اندازه‌ی یا کوتاه بلند باشد.

گره‌ی گوش خرگوشی

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، یک گوشه بلندتر از گوشه‌ی دیگر باشد
 

آموزش تصویری بستن شال

2- گوشه بلندتر شال را دو بار در یک جهت به دور گردن بپیچید.
 

آموزش تصویری بستن شال

3- همان گوشه‌ را از حلقه دوم شال عبور دهید.
 

آموزش تصویری بستن شال

4- با انتهای پایانی هر دو طرف شال یگ گره ساده‌ی رو به بالا بزنید.

آموزش تصویری بستن شال

5- حلقه‌های گره را طوری هماهنگ کنید که دو گوشه نهایی کمی از حلقه آویزان باشد.

حلقه‌ی دور گردن
 

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، یک گوشه بلندتر از گوشه‌ی دیگر باشد.
 

آموزش تصویری بستن شال

2- گوشه‌ی بلندتر را دو یا سه بار در یک جهت به دور گردن بپیچید.
 

آموزش تصویری بستن شال

3- با دو گوشه‌ی انتهایی یک گره رو به بالا بزنید، سپس یک گره دیگر و باز رو به بالا تا قسمت انتهایی شال نمایان نباشد.
 

آموزش تصویری بستن شال

4- گره را زیر حلقه ببرید طوری که گوشه‌های اضافی پیدا نباشد.

حلقه‌ی بلند

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، طوری که گوشه‌های دو طرف شال مساوی باشد.
 

آموزش تصویری بستن شال

2- گوشه‌های انتهایی را یک گره رو به بالا بزنید.
 

آموزش تصویری بستن شال

3- یک گره دیگر رو به بالا بزنید تا مطمئن شوید که گره اول شل نشود.
 

آموزش تصویری بستن شال

4- حلقه‌ای به شکل حرف O ایجاد می‌شود. حلقه را بپیچانید طوری که به شکل عدد 8 شود.
 

آموزش تصویری بستن شال

5- سپس حلقه نهایی به شکل 8 را به دور گردن آویزان کنید.

حلقه‌ی سریع

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، یک گوشه بلندتر از گوشه‌ی دیگر باشد.

 

آموزش تصویری بستن شال

2- حلقه بلندتر را به دور گردن بپیچید اما نه بطور کامل! شال باید از پشتتان آویزان باشد.

حلقه‌ی اروپایی
 

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را از طولش تا کنید.

آموزش تصویری بستن شال

2- قسمت تا شده را روی شانه آویزان کنید، قسمت تا نشده را بلندتر از قسمت تا شده بگیرید.

آموزش تصویری بستن شال

3- قسمت انتهایی تا نشده را به داخل قسمت تا شده ببرید و سفت کنید.

حلقه‌ی مشهور

 

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، یک گوشه بلندتر از گوشه‌ی دیگر باشد.

آموزش تصویری بستن شال

2- گوشه‌ی بلندتر را سه بار در یک جهت به دور گردن بپیچید.

آموزش تصویری بستن شال

3- گوشه انتهایی شال را از میان حلقه سوم رد کنید، طوری که از حلقه‌ی زیر آویزان شود.
 

آموزش تصویری بستن شال

4- گوشه دیگر شال را داخل حلقه‌ی سوم بگذارید.

مدل آبشاری
 

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، یک گوشه بلندتر از گوشه‌ی دیگر باشد.

آموزش تصویری بستن شال

2- گوشه‌ی بلندتر را یکبار به دور گردن بپیچید.
 

آموزش تصویری بستن شال

3- گوشه‌ی بلندتر را در بالا قرار دهید.
 

آموزش تصویری بستن شال

4- گوشه‌ی بالایی را داخل حلقه، در کنار گردن جا دهید.

ترفندی جادویی
 

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را به دور گردن آویزان کنید، یک گوشه بلندتر از گوشه‌ی دیگر باشد.
 
2- گوشه‌ی بلندتر را به دور گردن بپیچید.

آموزش تصویری بستن شال

3- از گوشه‌ی دیگر استفاده کنید، آن را به داخل حلقه بکشید و یک نیم دایره درست کنید.
 

آموزش تصویری بستن شال
4- گوشه‌ی دیگر حلقه را از نیم دایره رد کنید.

آموزش تصویری بستن شال
5- گوشه‌های انتهایی بیرونی شال را یک اندازه  و هماهنگ کنید.

مدل بافت

آموزش تصویری بستن شال

1- شال را از طول تا کنید.

آموزش تصویری بستن شال

2- قسمت تا شده را روی گردن آویزان کنید، قسمت تا نشده را بلندتر از قسمت تا شده بگیرید.
 

آموزش تصویری بستن شال

3- قسمت تا نشده را از میان حلقه رد کنید، فضای باقی مانده‌ی انتهای تا را رها کنید.

آموزش تصویری بستن شال

4- گوشه‌ی تا شده را به شکل 8 به هم بپیچید.
 

آموزش تصویری بستن شال

5- باقی مانده‌ی گوشه‌ی تا نشده را از میان حلقه‌ی دوم که بعد از پیچیدن ساخته‌اید رد کنید.
 

آموزش تصویری بستن شال

6- گوشه‌ی پایانی شال را یک اندازه و هماهنگ نمایید.

 

تهیه و تنظیم :دنیای مد تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت