صنعت تولید دارو در کشور بسیار ارزشمند است

صنعت تولید دارو در کشور بسیار ارزشمند است

تولید دارو نیاز اساسی کشور است !

داشتن توانمندی تولید دارو و تجهیزات پزشکی در کشور برای درمان بیماران بسیار اهمیت دارد.

 

امروزه در صنعت داروسازی پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم و ۹۷ درصد دارو‌هاي‌ مورد نیاز کشور توسط داروسازان داخلی تامین می شود.

 

در دوران پیش از انقلاب اسلامی، تقریباً تولید دارو در کشور ما بسیارکم بوده اسـت. درصد کمی از داروهای مورد نیاز کشور در داخل ان هم اغلب با کمک برخی شرکت‌هاي‌ چند ملیتی تامین میشد، اما امروزه  بیش از  ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز را در کشورمان تولید می کنیم کـه این یک رکورد بین‌ المللی بوده و تقریباً در هیچ حوزه اي از اقتصاد ملی و صنعت ما شاید نظیر این پیشرفت چشمگیر وجود نداشته باشد.

 

محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام دکتری در مصاحبه با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان درباره واردات داروهای خاص از کشور سوئیس اظهار کرد: تنها ۳ درصد از دارو‌ها کـه داروهای ضد سرطانی را تشکیل میدهند وارد می کنیم ودر قبال تمام داروهای دریافت شده، هزینه‌هایي هم پرداخت میشود. تنها یک کانال مالی درست شده اسـت تا پرداخت هزینه‌ها و ارز دارو‌هاي‌ خاص آسان تر و  امکان پذیرتر شود.

 

او در ادامه افزود: این مبالغ پرداختی از لحاظ حجم و مقدار،  ۰.۰۱ هزینه دارو‌هاي‌ کشور ما هم نمی‌شود، بنابر این ما نمیخواهیم این مسیر را قطع کنیم. اما هر مسئله‌اي باید با مقدار واقعی خودش ارزش گذاری شود.

صنعت تولید دارو در کشور بسیار ارزشمند است

امروز شاهد تحریم‌هایي در خصوص تجهیزات دکتری و دارویی هستیم کـه برخلاف تمام حقوق بشری اسـت. نبود امکان تبادل ارز برای دارو و تجهیزات دکتری باعث شده آسیب‌هایي بـه مردم برسد. البته امروزه مسیری باز شده اسـت کـه بتوان برخی دارو‌هاي‌ خاص مورد نیاز بیماران را از کشور های دیگر ان هم با پرداخت هزینه وارد کنیم.

 

سید حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان ایران در مصاحبه با خبرنگار  حوزه بهداشت و درمان درباره تولید ۹۷ درصدی دارو‌هاي‌ مورد نیاز در کشور اظهار کرد: حدود یک یا دو سال اسـت کـه جامعه داروسازان مورد بی‌مهری و جفا‌هایي از جانب نهاد‌هاي‌ مختلف قرار گرفته اسـت.

 

رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه افزود: واقعیت امر این اسـت کـه مدیون داروسازان کشور هستیم؛ زیرا ما یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌هاي‌ تولید و صنعت دارو را در ۴ دهه بعد از انقلاب در داروسازی داشتیم و داریم. تا قبل از انقلاب حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد داروهایمان را خودمان در کشور تولید میکردیم کـه در حال حاضر توانسته‌ایم حدود ۹۷ درصد ان را در کشور تولید کرده و تنها ۳ درصد از دارو‌ها را از کشور‌هاي‌ دیگر وارد کنیم.

صنعت تولید دارو در کشور بسیار ارزشمند است

خوئی تصریح کرد: درسال‌هاي‌ نخست پیروزی انقلاب در شرایطی کـه تمام شرکت‌هاي‌ خارجی چند ملیتی، کشور را ترک کردند ودر بازه زمانی کوتاهی جنگ شروع شد. داروسازان ایرانی بدون منت گرد هم آمدند و توانستند صنایع داروسازی را در چارچوب خود، نوسازی کنند. جامعه داروسازان توانستند در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی کـه کشور را تهدید میکرد حدود ۹۷ درصد دارو‌هاي‌ مورد نیاز مردم را تأمین کنند.

 

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: این عمل یک جهاد تمام عیار اسـت. در یکی دو سال اخیر کـه تحریم‌هاي‌ ظالمانه از سوی کشور‌هاي‌ غربی بر ایران شدت گرفت داروسازان کشور جمهوری اسلامی ایران بـه ویژه افرادی کـه داخل داروخانه‌ها خدمت‌رسانی میکردند هیچ سودی را افزایش ندادند تا مردم بتوانند بـه اسانی از دارو‌هاي‌ مورد نیاز خود بهره ببرند.

 

خوئی بیان کرد: متأسفانه شاهد مداخله نهاد‌هاي‌ متعددی در امر سیاست‌گذاری دارو و بازرسی خدمات دارویی هستیم کـه از جمله این دخالت‌ها حذف تعرفه و ضوابط منطقی بهداشت بوده کـه در اختیار داروسازان قرار داده شده اسـت.  نتیجه این اسـت کـه داروسازان کشور بـه شدت دچار نوعی بی‌توجهی شده‌اند.

 

صنعت تولید دارو در کشور بسیار ارزشمند است

انتشار خبر واردات داروی بیماران خاص توسط دیپلمات سوئیسی صحت ندارد

رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: بخشی از دارو‌هاي‌ بیماران تالاسمی و خونی یعنی حدود ۳ درصد از ان‌ها همان‌ گونه بـه کشور وارد میشوند. اما بـه تازگی خبری از جانب منابع دیپلمات‌ سوئیسی درباره واردات دارو‌هاي‌ بیماران خاص بـه کشور اعلام شد کـه در حقیقت یک کار تبلیغاتی بیش نبود و حقیقت نداشت.

 

خوئی ادامه داد: امروزه حدود ۹۷ درصد دارو‌هاي‌ مورد نیاز مردم را در کشور تأمین میکنیم در حالی کـه اگر پشتوانه و حمایت کافی در صنعت داروسازی وجود داشته باشد می توانیم بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشور‌هاي‌ همسایه را هم تأمین کنیم؛ زیرا ظرفیت تولید دارو در کشور ما ۴ برابر نیاز مردم اسـت.

 

او افزود: زمانی کـه نخستین داروی بیوتکنولوژی وارد بازار شد ما پنجمین کشوری بودیم کـه بـه این فناوری دست یافتیم.

 

رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: داروسازان کشور توانایی تولید تمام دارو‌هاي‌ مورد نیاز مردم کشور را دارند، اما بـه دلیل نداشتن بودجه کافی اینکار برایشان مقرون بـه صرفه نیست.

 

منبع: yjc.ir

جدیدترین مطالب سایت