بروزرسانی : 23 خرداد 1394

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

مجله تالاب : منجیل شهر انرژی گیلان شمرده می‌شود. باد منجیل یکی از عوامل معروفیت این شهر است که اغلب در بهار و تابستان با شدت بیشتری و در پاییز و زمستان با شدت کمتری می‌وزد.

به دلیل خاص بودن موقعیت منجیل و وزش باد دایمی، توربین‌های بادی زیادی در این منطقه کار گذاشته شده است.این توربین‌ها در مجاورت جاده منجیل، رودبار نمای زیبایی را به وجود آورده است.

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

نصب توربین های بادی در منجیل گیلان

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت