60 لیتر بنزین به افرادی که چند خودرو دارند تعلق می‌گیرد

60 لیتر بنزین به افرادی که چند خودرو دارند تعلق می‌گیرد

سهمیه بنزین به افرادی که چند خودرو دارند تعلق می‌گیرد

شرکت ملی پخش فرآورده‌هاي‌ نفتی اعلام کرد کـه سهمیه بنزین بـه افراد مالک چند ماشین تعلق می گیرد اما تصمیم‌گیری درباره‌ي حفظ یا تغییر این سهمیه در آینده خواهد بود.

 

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌هاي‌ نفتی ایران گفت:

براساس تصمیم کارگروه ساماندهی سهمیه‌ي سوخت در وزارت کشور، هم‌اکنون سهمیه‌ي بنزین برای کسانی کـه چند اتومبیل دارند، بـه‌صورت جداگانه تعلق میگیرد؛ بدین معنا کـه برای هر ماشین سهمیه‌ي جداگانه در نظر گرفته شده اسـت.

 

فاطمه کاهی با بیان این کـه افرادی کـه چند ماشین دارند، سهمیه‌ي بنزین جداگانه برای هر اتومبیل دریافت میکنند، اظهار کرد:

موضوع در حال بررسی اسـت و بعدا درباره‌ي ان تصمیم‌گیری میشود.

 

از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت هوشمند اتومبیل در جایگاه‌ها اجباری شد. بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌اي «ماهانه ۶۰ لیتر برای خودرو های شخصی» از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌اي از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.