شرط استخدام در شغل نیروی دریایی ارتش

شرط استخدام در شغل نیروی دریایی ارتش

چگونه در شغل نیروی دریایی استخدام شوم ؟

نیروی دریایی یک شغل نسبتا سخت و دولتی در ایران یاد می شود ، اما افرادی که علاقه دارند می‌توانند در ادامه با شرط استخدام در شغل نیروی دریایی ارتش ما را دنبال کنند .

 

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران براي تكميل پايور «كادر» درجه داري يگان‌های تابع خود از بين جوانان متعهد و علاقه مند به صورت پيماني، داوطلب «پسر» مي پذيرد

 

الف» شرايط عمومي

1- متدين به دين اسلام و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 

2- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي براي فداكاري در راه تحقق اهداف انقلاب

 

3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه

 

4- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي

 

5- عدم عضويت و هواداري از احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های سياسي

 

6- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري

 

7- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و سابقة محروميت از خدمات دولتي

 

8- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نداجا «حداقل قد 165 سانتي متر و حداقل ديد چشم بدون عينك 10/8 »

ب» شرايط اختصاصي

1- دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه در يكي از رشته های زير با شرايط مورد اشاره:

 

الف» نظري «رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني» با حداقل معدل كل سيزده

 

ب» رشته‌های فني و حرفه‌ای «الكترونيك، الكتروتكنيك، ماشين‌های الكتريكي، رايانه، تولید و توليد، مكانيك اتومبیل، صنايع فلزي، تأسيسات، متالورژي، ناوبري، الكترونيك و مخابرات دريايي، مكانيك موتورهاي دريايي، حسابداري، بازرگاني و امور‌ اداري» با حداقل معدل كل سيزده

 

پ» رشته های مهارتي كاردانش در گروهاي زير با حداقل معدل كل چهارده

 

«1» كلية رشته‌های گروه‌های برق ، رايانه، مالي و اداري

 

«2» گروه مكانيك «فقط زيرگروه‌های سازه های فلزي، تولید و توليد، تأسيسات، صنايع دريايي، عيب يابي و تعميرخودرو، متالورژي و مدل سازي»

 

«3» گروه هنر «فقط رشته‌های آواز جهاني ، نوازندگي ساز ايراني، نوازندگي ساز جهاني و آواز ايراني از زيرگروه موسيقي »

 

2- موفقيت در آزمايش‌های ورودي «علمي، عقيدتي، مصاحبة حضوري و ورزشي»

 

3- فقط از متولدين سال‌های 71، 72 و 73 ثبت نام به عمل مي‌آيد. «مدت انجام خدمت مقدس سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي‌شود»

 

موارد مهم

«1» استخدام مشمولان وظيفة عمومي مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از ادارة وظيفه عمومي هست. « استخدام مشمولان غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع هست.»

 

«2» فرزندان معظم شهدا از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند و مدت پنج سال به حداكثر سن آنان اضافه مي‌شود.« برابر ارائه مدرك از بنياد شهيد»

 

«3» فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، نيروهاي مسلح ، ايثارگران ، بسيجيان فعال و سربازان جمعي آجا از اولويت‌هايي برخوردار خواهند بود.

 

«4» حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت مي‌باشند.

 

«5» داوطلبان، پيش بيني‌های لازم را براي حداقل سه روز اقامت در تهران به عمل آورند.

 

«6» آزمون ورودي از كتب عمومي و مشترك سه سال دبيرستان و بينش اسلامي خواهد بود.

 

«7» در صورتي كه قبول شدگان نهايي مراحل گزينش، بيشتر از ظرفيت مورد نياز باشند، داوطلبان براساس اولويت های شوراي گزينش گزینش خواهند شد.

 

«8» در هر مرحله ای از گزينش كه مشخص شود داوطلب فاقد شرايط اعلام شده هست، از ادامة مراحل گزينش وي جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 

«9» در صورت تكميل سهميه، ثبت نام متوقف خواهد شد.

 

«10» استخدام كاركنان واجد شرايط، حسب اولويت‌های سازماني عمدتاً به منظورخدمت در مناطق و پايگاه های عملياتي نداجا صورت مي‌گيرد.

 

«11» با دقت به شبانه روزي بودن دورة آموزشي لازم هست داوطلبان مجرد باشند و تا اتمام دوره، مجرد باقي بمانند.

 

«12» مدت قرارداد داوطلبان استخدام، پنج سال هست و اين مدت به منزلة انجام خدمت دورة ضرورت نيز محسوب مي‌گردد. گفتني هست داوطلبان در طول مدت قرارداد در صورت تقاضاي شخصي و داشتن شرايط لازم به استخدام رسمي تغيير وضعيت خواهند يافت.

 

«13» استخدام شدگان داراي شرايط گروه هنر « بند پ – 3 شرايط اختصاصي» صرفاً در تخصص مربوط به كار گرفته خواهند شد.

 

ب» امتيازها

1- دورة آموزش داوطلبان در آموزشگاه به صورت شبانه روزي بوده و كلية مخارج آنان از قبيل وسايل كمك آموزشي، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان به عهدة نيروي دريايي هست و ماهيانه مبلغي بعنوان كمك هزينة تحصيلي نيز به آنان پرداخت خواهد شد.

 

2- داوطلبان پس از اتمام دورة آموزش برابر مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران، ترفيع مي‌گيرند و از حقوق و مزاياي شغلي مربوط برخوردار مي-شوند.

 

3- دانش آموختگان از تسهيلات وام‌های مصوب، كارت اعتباري حكمت و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

 

4- در صورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اوليه ، همسر و فرزندان انها بعنوان افراد تحت تكفل منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد..

 

ج» مدارك مورد نياز براي ثبت نام

1- عكس 4×3 يك قطعه «پشت نويسي شده»

2- اصل شناسنامه و كارت ملي

3- اصل مدرك ديپلم يا گواهي قبولي موقت ديپلم

4- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد «براي فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان»

5- اصل و روگرفت دفترچة خدمات درماني نيروهاي مسلح خود يا والدين «براي فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح»

6-واريز مبلغ 000/80 ريال«هشتاد هزار ريال» به حساب 5151579007008 بانك سپه « به نام جمع‌آوري در آمد پشتيباني مركز نداجا » و ارائه اصل برگۀ واريزي در زمان ثبت نام

 

د» نحوة ثبت نام

ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوري انجام خواهد شد و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

داوطلبان واجد شرايط از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ 8 / 6 /91 فرصت دارند با در دست داشتن مدارك مورد نياز در بند «ج» و با دقت به محل سكونت خود به يكي از نشاني های زير براي ثبت نام مراجعه نمايند:

 

تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريايي، تلفن 77226003

 

بندرعباس، جادة اسكله، جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام، تلفن 7-5564121 ، داخلي 2055

 

بوشهر، منطقة دوم نيروي دريايي، در دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 4544201 ، داخلي 3036

 

بندرجاسك، جنب ميدان شهدا، منطقة دوم ولايت نيروي دريايي ارتش جمهوي اسلامي ايران، دايرة استخدام، تلفن 5220458

 

چابهار، كنارك، منطقة سوم نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزينش و استخدام نداجا، تلفن4312145 و 4312922

 

نوشهر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني «ره»، تلفن 3253083

 

رشت، ميدان نيروي دريايي، فرماندهي آموزش تخصص های دريايي، دفتر استخدام، تلفن 3239975

 

خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نيروي انساني، شعبة استخدام، تلفن 4233518

 

سيرجان، بلوار امام رضا«ع» ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر، شعبة گزينش و استخدام ، تلفن 3203563

 

مشهد،كوه سنگي هشت، ابتداي خيابان شهيد بهشتي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 8598811

و8598300

 

شيراز، فلكة امام حسين«ع»، دژبان مركز، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 2354355

 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب خانۀ معلم، انتهاي كوي بهداري لشكر، پادگان شمارة يك، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 6246420

 

كرمانشاه،كوي فرهنگيان، فاز دو، ايستگاه يك، روبه‌روي پارك فدك، كوي 103، جنب آمادگي شميم، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 4224870

 

تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 5414136

 

هـ» مكان و زمان برگزاري آزمون ورودي

1- محل برگزاري آزمون ورودي همان شهري هست كه داوطلب در آن اقدام به ثبت نام نموده هست.

2- تاريخ برگزاري آزمون ورودي، هم‌زمان با ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت