جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

تصاویری از جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

سال روز دویست و هشتاد و ششمین را ناوگان نیروی دریایی روسیه در اقیانوس آرام را جشن گرفت. در این گزارش نگاهی داریم به توانمندی هاي نظامی و دفاعی این ناوگان.

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

تصاویری از جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

تصاویری از نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

جشن گرفتن نیروی دریایی روسیه

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت