کشف مروارید 34 کیلویی در سواحل فیلیپین (عکس)

کشف مروارید 34 کیلویی در سواحل فیلیپین (عکس)

بزرگترین مروارید جهان 

 

یک ماهیگیر ساده برای اینکه صیدش را کامل کند توانست بزرگترین مروارید جهان را با 34 کیلوگرم کشف کند که لقب بزرگترین مروارید را کسب کرد . 

کشف مروارید 34 کیلویی در سواحل فیلیپین (عکس)

جدیدترین مطالب سایت