لاغری و کاهش وزن

زیگیل

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

گوشت خر در گوشت های چرخ کرده در تهران

گوشت خر در گوشت های چرخ کرده در تهران

گوشت الاغ و خر به جای گوشت های بره و گوسفند 

 

استفاده افراد کلاهبردار و سودجو در از گوشت الاغ و خر بجای گوشت بره و گاو در تهران…با گوشت هاي خر در گوشت هاي چرخ کرده در تهران تالاب را دنبال نمایید .

 

کارشناسان با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز وجود گوشت الاغ را در بعضی گوشت‌هاي چرخ شده سطح شهر تهران کشف کردند.
 
به گزارش تالاب ، در مطالعه اي؛ شناسایی گوشت الاغ در گوشت‌هاي چرخ شده تهران صورت پذیرفت؛ زیرا شناسایی تقلیات گوشت و فراورده‌هاي گوشتی از جنبه‌هاي بهداشت، مذهبی و اقتصادی بسیار مهم است.

همینطور تا کنون از روش‌هاي گوناگونی برای شناسایی منشا حیوانی گوشت استفاده شده است، هر چند راه اندازی روش‌هاي سریع، غیرتخریبی و ساده همان‌ گونه مورد نیاز است.

گوشت خر در گوشت های چرخ کرده در تهران
دراین مطالعه، روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز به همراه تکنیک‌هاي کموتریکس برای شناسایی گوشت الاغ در گوشت چرخ شده مورد محاسبه قرار گرفت که به همت سید محمد موسوی – کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد خوراکی، سهیل اسکندری – دانشیار، مهدیه عباسی – کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد خوراکی و غلامرضا جاهد خانیکی – استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم دکتری تهران صورت پذیرفته است.
 

بنابر این دراین روش‌؛ تعداد 12 نمونه گوشت گاو گوسفند از قصابی‌هاي شهر تهران خریداری شد. نمونه‌هاي گوشت الاغ نیز از کلینیک دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد.

 
 
همینطور مخلوط‌هاي گوشت الاغ در گوشت گاو و گوشت گوسفند با درصدهای بین 2 تا 90 درصد تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. داده‌هاي طیفی با استفاده از دستگاه ATR-FT-IR جمع‌آوری شد و به منظور گروه‌بندی گوشت گونه‌هاي حیوانی مدل‌هاي آماری تحلیل مولفه‌هاي اصلی «PCA» و تحلیل تابع ممیزی بر روی داده‌هاي انتخاب شده از ناحیه اثرانگشتی 800 تا 2000 سانتی‌متر معکوس انجام شد.
 

به گزارش تالاب یافته‌هاي این مطالعه نشان میدهد: استفاده از روش‌ تحلیل تابع ممیزی نشان دهنده اختصاصیت بالای «برابر با 1» این روش در پیش‌بینی انواع مختلف گوشت بود، هر چند آنالیز نتایج داده‌هاي طیفی مخلوط‌هاي گوشت الاغ در گوشت گاو و گوشت گوسفد به ترتیب میزان اختصاصیت پایینتر 0.76 و 0.77 را نشان داد.

 
 
این روش توانایی تشخیص 5 درصد گوشت الاغ در هر کدام از گوشت‌هاي گاو و گوسفند را دارا است.

در انتها نتیجه‌گیری نتایج این مطالعه نشان داد، روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز به همراه استفاده از تکنیک‌هاي کمومتریکس پتانسیل تمایز گوشت الاغ از گوشت‌هاي دیگر را دارا است و این رویکرد میتواند کمک شایانی به نهادهای قانونی برای شناسایی منشا گوشت‌هاي غیرحلال باشد.

 
 
برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب سایت

دختران خیابانی و فراری در تهران 12 شب به بعد  (عکس)
دختران خیابانی و فراری در تهران 12 شب به بعد (عکس)
مشاهده بیشتر