اقدام زیبای یک زن مسلمان در آمریکا + تصاویر

اقدام زیبای یک زن مسلمان در آمریکا + تصاویر

اقدام صلح طلبانه یک زن مسلمان در یکی از مراکز خرید در آمریکاسر و صدای زیادی را در جهان برپا کرد. معمولاً رسانه‌ها زندگی مسلمانان واقعی را نشان نمی‌دهند و غالباً در مورد کسانی صحبت می‌کنند که به نام اسلام اقدامات ضداسلامی انجام می‌دهند.

 

«شالیزه آفتابی»، یکی از اعضای شبکه بانوان مسلمان کالیفرنیا درباره ابتکار بانوان امریکایی گفت: «تصورات نادرست زیادی در مورد اسلام وجود دارد.» بانوان مسلمان کالیفرنیای شمالی ده‌ها شاخه گل سرخ را که بر روی آن‌ها کارتی محتوی سخنی گهربار از حضرت محمد(ص) و امام علی(ع) الصاق شده بود، میان مردم توزیع کردند.

 

این اقدام از سوی شبکه بانوان مسلمان کالیفرنیای شمالی با هدف ترویج صلح، وحدت و آزادی انجام گرفت. نمایندگان بانوان مسلمان کالیفرنیای شمالی با حضور در مرکز خرید شهر «کوستا مسا» در کالیفرنیا با اهدای این شاخه‌های گل بر نشر پیام صلح اسلام تاکید کردند.

 

شالیزه آفتابی، یکی از اعضای شبکه بانوان مسلمان کالیفرنیا عدر این باره گفت: تصورات نادرست زیادی در مورد اسلام وجود دارد. وی افزود: «متأسفانه، معمولاً رسانه‌ها زندگی مسلمانان واقعی را نشان نمی‌دهند و غالباً در مورد کسانی صحبت می‌کنند که به نام اسلام اقدامات ضداسلامی انجام می‌دهند.»

 

اقدام زیبای یک زن مسلمان در آمریکا + تصاویر

اقدام زیبای زن مسلمان

اقدام زیبای یک زن مسلمان در آمریکا + تصاویر

اقدام زیبای زن مسلمان در آمریکا

اقدام زیبای یک زن مسلمان در آمریکا + تصاویر

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت