یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)

یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)

کار جالب از شهرداری ارومیه

شهرداری های دیگر هم از اینکار جالب شهرداری ارومیه باید درس بگیرند و بجای قطع درختان کهن سال در توسعه های شهری به انتقال انها فکر کنند.

 

به امید روزی که دیگر هیچ درختی قطع نشود.

توسعه شهری، هر چند از الزامات عصر معاصر است اما تضاد آن با محیط زیست، مقوله ای است که به دغدغه ای همگانی تبدیل شده است. یکی از مشکلات و حتی می توان گفت مصائب این تضاد، پدیده رنج آوری به نام قطع درختان است.

 

به گزارش تالاب همه ما کم و بیش شاهد آن بوده ایم که برای احداث یک جاده یا ساخت یک مجتمع مسکونی و تجاری و … درختانی که گاه عمرشان به دهها سال می رسد را قطع کرده اند و این روند، البته همچنان ادامه دارد و تقریباً روزی نیست که درختان، قربانی آهن و آسفالت و سیمان می شوند!

 

یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)

 

البته برخی مسؤولان برای جبران قطع درختان، اعلام می کنند که به جای درختان قطع شده، نهال می کارند ولی کیست که فرق یک یا حتی چند نهال تازه با درختانی که دهها سال عمر کرده اند و تنومند شده اند را نداند؟

 

در دنیای مدرن ، تکنولوژی این مشکل را حل کرده است و به لطف تجهیزات مخصوص کندن و حمل درخت زنده، می توانند درختان را بدون آسیب جدی به ریشه و دیگر اجزای آن، به همراه خاک اطراف ریشه، از جا کنده و در جای دیگری بکارند.

 

یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)

در یک اقدام زیست محیطی، شهرداری باغشهر ارومیه، یکی از این ماشین های مخصوص را وارد کشور کرده و در اولین عملیات اجرایی، درختی را به برگزاری جشنواره انگور انتقال دادند. 

اولین پروژه عملیاتی این ماشین ، کندن درختان مسیر جاده منتهی به دهکده ساحلی توریستی چی چست شهرداری ارومیه و انتقال آن به شهرک جدید الحداث گلمان می باشد که قبلا قرار بود به دلیل تعریض جاده قطع شوند.

 
یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)

 

این رویکرد زیست محیطی می تواند الگوی خوبی برای همه شهرهای کشور باشد تا بتوانند از قطع درختان که سرمایه های ملی کشور هستند، جلوگیری کنند.

 

یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)
 
یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)
 
یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)
 
یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)
 
یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)
 
یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)
 
یک کار جالب از شهرداری ارومیه (عکس)
 
جدیدترین مطالب سایت