تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای

تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
مراسم غبار روبی مضجع شریف ثامن الحجج، حضرت امام رضا علیه السلام صبح (چهارشنبه) در فضایی معنوی و با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در طول مراسم، قاریان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با قرائت آیات نورانی و مدیحه سرایی به این آیین با شکوه معنویت و روحانیت خاصی بخشیدند. . . .
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
عکس های زیبای آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
عکس های زیبای مقام معظم رهبری
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
عکس های بسیار زیبا از مقام معظم رهبری
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
تصاویر زیبا از حضرت غبار روبی عاشقی توسط آیت الله خامنه ای
 
 

تصاویری از به صدا درآمدن زنگ دبستان به دست رهبر انقلاب

 

دیدار صمیمانه رهبری با جانبازان ( تصویری)