غرق شدن خودروی سنگین در ساحل دریا + تصاویر

غرق شدن خودروی سنگین در ساحل دریا + تصاویر

 

وقتی یک خودروی سنگین رو ببری لب ساحل باید هم منتظر همچین اتفاقی باشی !

 

غرق شدن خودروی سنگین در ساحل دریا + تصاویر

 

ماشین سنگین

 

غرق شدن خودروی سنگین در ساحل دریا + تصاویر

 

غرق شدن ماشین سنگین در ساحل

 

غرق شدن خودروی سنگین در ساحل دریا + تصاویر

 

نتیجه بردن ماشین سنگین به ساحل

 

غرق شدن خودروی سنگین در ساحل دریا + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت