مردانی که در حمایت از زنان چادر به سر کردند + عکس

مردانی که در حمایت از زنان چادر به سر کردند + عکس

 

شماری از مردان افغان برای اعتراض به برخوردهای خشونت آمیز با زنان افغانستان، برقع به سر کردند.

 

حدود 30 مرد افغان  درحالیکه برقع به سرکرده بودند مقابل ساختمان کمیته مستقل حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند.

 

این افراد پلاکاردهایی را به دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود، “درد زنان درد ما است برابری پیام ما است”و “ما به هرنوع خشونت نه می گوییم” .

 

این اقدام در اعتراض به افزایش برخوردهای خشونت آمیز با زنان افغانستان صورت گرفت.

 

مردانی که در حمایت از زنان چادر به سر کردند + عکس

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت