افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس

افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس

سقوط مرسدس بنز لوکس به درون اقیانوس خبر ساز شد.

 

مجله تالاب : افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس این اتفاق بر سر یکی از مشتریان افتاده و بنزش که در کانتینر جاسازی شده بوده در بین مسیر به آب افتاده است. پس از خارج کردن آن از اقیانوس و باز کردن درب های کانتینر با چنین صحنه ای روبرو شدند.

 

افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس

 
 
 

افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس

 
 

افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس

 
 

افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس

 
 
افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس
 
 
افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس
 
 

افتادن مرسدس بنز صفر کیلومتر در اقیانوس + عکس