این پسر بچه چینی راننده لودر شده است + تصاویر

این پسر بچه چینی راننده لودر شده است + تصاویر

این پسر بچه چینی راننده لودر شده است .تصاویر زیر متعلق به ویدئویی از کشور چین است که در آن یک کودک ۵ ساله با مهارت بسیار بالا قادر است تا یک لودر را به راحتی براند و حتی عمل خاکبرداری با آن را نیز به سادگی انجام دهد که این موضوع موجب تمسخر سایت های غربی شده و آنها با حالتی طعنه آمیز علت خرابی های بسیار در ساخت فضاهای عمرانی در چین را به رانندگی لودر توسط چنین کودکانی ارتباط داده اند.

این پسر بچه چینی راننده لودر شده است + تصاویر

این پسر بچه چینی راننده لودر شده است

این پسر بچه چینی راننده لودر شده است + تصاویر

این پسر بچه چینی راننده لودر شده است + تصاویر

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت