خرید و فروش در اینترنت

تجاوز گروهی 4 چوپان به دختر دانشجویی که نمره می خواست !

مجموعه : اخبار حوادث
تجاوز گروهی 4 چوپان به دختر دانشجویی که نمره می خواست !

تجاوز گروهی چند مرد شیطان صفت

 

تجاوز گروهی به دختر جوان دانشجویی که بدلیل نمره گرفتن میخواست با مردی رابطه جنسی برقرار کند.

 

تجاوز به دختر دانشجو , شکایت مردی از چهار چوپان جوان به خاطر سرقت، پرده از جنایتی برداشت که نشان می‌داد دختری جوان و مرد شاکی چطور مورد اذيت و اذیت جنسی چوپان‌ها قرار گرفته‌اند.

به گزارش تالاب ، یک ماه گذشته مردی به مأموران پلیس شکایت کرد و گفت از او سرقت شده ‌هست. این مرد گفت: چهار چوپان به سراغ من آمدند و افزون بر خودروی شخصی‌ام، هرچه پول داشتم را نیز به سرقت بردند.

تجاوز گروهی 4 چوپان به دختر دانشجویی که نمره می خواست !

وقتی تحقیقات بیشتری از این مرد انجام گرفت، مأموران فهمیدند او در حال مخفی‌کردن موضوع مهمی هست و همه ی انچه راکه رخداد افتاده، نمی گوید.

پلیس به این مرد گفت در صورتی میتواند به او کمک کند که همه ی حقیقت مشخص شود. مرد جوان گفت: چهار چوپان برای این که اموالم را سرقت کنند، من را مورد ازار و اذیت جنسی قرار دادند. آن روز من با یکی از دوستانم بجای خلوتی خارج از شهر رفته بودم که این رخداد افتاد.

مأموران با رهنمونی مرد شاکی، دو نفر از چهار مرد چوپان را شناسایی و بازداشت کردند. آن ها اعتراف کردند اموال این مرد را سرقت کرده‌اند و گفتند زنی با این مرد در محل حادثه بوده‌ هست که همراهی‌شان کرده و این مرد خودش نیت تعرض به آن زن را داشت.

به گزارش تالاب به‌این‌ترتیب دختر جوان شناسایی شد. او ضمن شکایت از چهار مرد چوپان، گفت: مدتی گذشته برای این که بتوانم در یکی از واحدهای درسی که خیلی سخت بود، نمره بگیرم، با یکی از کارمندان رده‌بالای دانشگاه که می‌توانست نمره درسم را دستکاری کند، صحبت کردم و ارتباط نزدیکی بین ما برقرار شد.

 

او که از من خوشش آمده بود، گفت فقط در صورتی آماده هست دراین اساس به من کمک کند که با او ارتباط جنسی داشته ‌باشم. من هم قبول کردم. روز حادثه با خودروی مرد جوان به بیرون از شهر رفتیم که باهم ارتباط جنسی داشته ‌باشیم. چهار مرد چوپان رسیدند.

 

انها ما را از هم جدا کردند. من رابه گوشه‌اي برده و هر چهار نفر من را مورد تجاوز جنسی قرار دادند.

دختر جوان گفت: انها مردی را هم که همراه من بود، اذيت دادند؛ اما فقط اینکار را نکردند؛ هردو ما را حسابی با چوب کتک زدند و بی‌جانمان کردند و بعد هم هرچه پول و وسایل ارزشمند در دست مرد جوان بود، برداشتند.

 

من به این موضوع انتقاد کردم و گفتم چرا من را اذیت می کنید. آن ها گفتند تو دختر خوبی نیستی؛ اگر دختر خوبی بودی، با این مرد ارتباط نداشتی. من هم گفتم به خاطر این که بتوانم نمره بگیرم وادار به اینکار شدم, و اکنون هم به من تعرض و تجاوز کردید و هم باعث شدید دیگر نتوانم نمره بگیرم.

این دختر که گریه می کرد، گفت: انها بکار کثیفشان پایان ندادند و ما رابا چاقو تهدید کردند که باهم ارتباط داشته ‌باشیم و گفتند اگر اینکار را نکنیم، ما را می کشند. انها از این ارتباط فیلم‌برداری کرده و بعد مرد جوان را تهدید کردند و گفتند اگر به این دختر نمره ندهی، فیلم را اکران میکنیم. آن ها فیلم رابه من دادند و گفتند اگر خواست به حرفت گوش نکند، با این فیلم تهدیدش کن.

 

بعد هم من را سوار خودرو کردند و به شهر رساندند که به منزل بروم. من خیلی حالم بد بودو دراین چند روز آن‌قدر حالات روحی‌ام خراب بود که نتوانستم به مأموران مراجعه و شکایت کنم؛ تا این که مرد جوان شکایت کرد و موضوع فاش شد.

به گزارش تالاب با دقت به این که مرد و زن جوان هردو به خاطر اذيت و اذیت جنسی از مردان چوپان شکایت کرده ‌بودند؛ پرونده برای بررسی و رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و دو مرد بازداشت‌شده مقابل قاضی آورده شدند. آن ها انگ اذيت و اذیت جنسی را رد کرده و گفتند: هیچ آزاری در کار نبود. ما این زن و مرد را در حال ارتباط دیدیم و کتکشان زدیم و بعد هم اموالشان را سرقت کردیم.

یکی از متهمان گفت: من گوسفندانم را برای چرا برده ‌بودم که اتومبیل را دیدم. نزدیک شدم, و مرد و زن جوان را داخل خودرو دیدم و بعد موضوع رابه دوستانم خبر دادم و انها هم آمدند.

 

بعد با چماق به جان این دو نفر افتادیم و کتکشان زدیم. ما نمی دانستیم به چه علت در آنجا میباشند؛ تا این که دختر جوان گفت برای یکی از درس‌هاي دانشگاهش نمره می خواهد و ما هم اگر فیلم‌برداری کردیم، برای کمک به این دختر بود. ضمن این که بخشی از پول مرد جوان را پس دادیم و بخشی ازآن مانده بود که او شکایت کرد.

با دقت به ادعایی که متهمان مطرح کردند، قضات رسیدگی‌کننده دستور بازداشت دو متهم دیگر را نیز صادر کردند و تحقیقات دراین اساس ادامه دارد.