داغون شدن نوک هواپیما پس از برخورد با پرنده (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
داغون شدن نوک هواپیما پس از برخورد با پرنده (عکس)

 

شاید باورکردنی نباشد اما نوک این هواپیمای مسافربری در اثر برخورد با یک پرنده به این وضع افتاده است. برخورد یک پرنده با نوک هواپیمای مسافربری ترکیه باعث آسیب دیدگی شدید هواپیما شد.

 

این هواپیما از استانبول راهی شهر نوشهیر بود که به هنگام فرود با این حادثه روبه رو شد. هواپیما از نوع بوئینگ 800-737 بود و تعدادی از پرنده ها به نوک و بال آن برخورد کردند.

 

داغون شدن نوک هواپیما پس از برخورد با پرنده (عکس)

 

برخورد پرنده و هواپیما

 

داغون شدن نوک هواپیما پس از برخورد با پرنده (عکس)

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت