ترس مردم از جسدی در کنار رودخانه (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
ترس مردم از جسدی در کنار رودخانه (عکس)

عکس هایی عجیب از یک جسد بسته شده با طناب در رودخانه همه را به وحشت و ترس انداخت.

 

شماری از لندن نشین ها از کشف جسد در ساحل رودخانه تیمز خبر دادند، اما ماجرا به اینجا ختم نشد و اهالی شهر همگی نگران شدند. بررسی های پلیس واقعیت را مشخص کرد.

 

به گزارش مجله تالاب : افرادی که صبح چهارشنبه پیاده از کنار رودخانه تیمز لندن گذشتند، هراسناک به پلیس خبر دادند که اسکلت یک انسان را در حاشیه رودخانه به چشم دیده اند.

 

کشف شیئی مشکوک در ساحل رودخانه تیمز لندن جنجال ساز شد

 

این خبر را در منطقه گِرِیوسِند(Gravesend) گزارش کردند و مشخص شد که آنچه مایه نگرانی بوده، چیزی جز قطعه ای فلزی نیست که طناب پیچ شده و ظاهری شبیه جسد پیدا کرده که در گل فرو رفته است.

 

ترس مردم از جسدی در کنار رودخانه (عکس)

 

این شیء غلط انداز، تازه ترین مجموعه از صدها شی ء مشکوکی است که در سال های اخیر در ساحل رودخانه پیدا شده است.

 

ترس مردم از جسدی در کنار رودخانه (عکس)

 

شی ء اسکلت شکل با دو میله استخوان شکل به نحوی ساخته شده که گویی انسانی است که به پشت دراز کشیده و زانوهایش را خم کرده و نوارپیچ شده است. شباهت آن رهگذران را به اشتباه انداخته بود.

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت