مجموعه : اخبار حوادث

تصاویر دلخراش از بلعیده شدن کارگر فرودگاه توسط موتور هواپیما

تصاویر دلخراش از بلعیده شدن کارگر فرودگاه توسط موتور هواپیما

بی احتیاطی یک کارگر فرودگاه باعث از دست دادن جان وی شد. تصاویر دلخراش از بلعیده شدن کارگر فرودگاه توسط موتور هواپیما را در ادامه می بینید.

یکی از کارگران باند فرودگاه دبی به دلیل بی توجهی نسبت به روشن بودن موتور هواپیما اقدام به رد شدن از رو به روی بال این هواپیما کرد و در یک ثانیه جان خود را از دست داد و پودر شد. اشتباه یکی از کارکنان فرودگاه دبی در عبور از روبروی موتور هواپیمای روشن , به قیمت چرخ شدن او تمام شد.

تصاویر دلخراش از بلعیده شدن کارگر فرودگاه توسط موتور هواپیما

بلعیده شدن کارگر فرودگاه

تصاویر دلخراش از بلعیده شدن کارگر فرودگاه توسط موتور هواپیما

بلعیده شدن توسط هواپیما

تصاویر دلخراش از بلعیده شدن کارگر فرودگاه توسط موتور هواپیما

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت