مار خطرناکی که در هنگام پخته شدن آشپز را کشت (+عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
مار خطرناکی که در هنگام پخته شدن آشپز را کشت (+عکس)

مار کبرا از خطرناک ترین نژاد مارها میباشد که حتی بعد از تکه تکه شدن هم جان دارد و می تواند نیش بزند.

 

هیچ وقت با قطع سر یک مار نمی توان فکر کرد جانش گرفته شده و همه چیز تمام شده است.

 

مجله تالاب : شنبه گذشته سرآشپز یک رستوران در شهر فوشان در جنوب چین سر یک مار کبرا را قطع کرد و بقیه بدن خزنده را هم تکه تکه کرد.

 

20 دقیقه بعد ، سرآشپز تکه های مار را داخل قابلمه پر از آب جوش ریخت تا سوپ درست کند.

 

ناگهان سر بریده مار کبرا که از گونه اندونزیایی بود دست سرآشپز را نیش زد.

 

سر آشپز که بر اثر سم مار اعصاب دستگاه تنفسی اش فلج شده بود به دلیل خفگی قبل از رسیدن اورژانس مرد.

 

مار خطرناکی که در هنگام پخته شدن آشپز را کشت (+عکس)

مار خطرناکی که در هنگام پخته شدن آشپز را کشت

مار خطرناکی که در هنگام پخته شدن آشپز را کشت (+عکس)

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب