تصاویر مهمان ناخوانده ترسناک تاسیسات عسلویه

مجموعه : اخبار حوادث
تصاویر مهمان ناخوانده ترسناک تاسیسات عسلویه

این مهمان ناخوانده کمی متفاوت و ترسناک است و هر کسی جرات پذیرایی از آن را ندارد.

 

به گزارش تالاب، یک تمساح گرسنه از یکی ازتالاب های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه و منطقه پارس شد تا آنجا چیزی برای خوردن پیدا کند.

 

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ به یک منطقه صنعتی ویژه اتفاق بامزه ای را برای کارکنان این منطقه رقم زد. این تمساح هیچ مزاحمتی برای کارکنان به همراه نداشت و در نهایت با کمک کارکنان این مجموعه صنعتی به تالاب بازگردانده شد.

 

تصاویر مهمان ناخوانده ترسناک تاسیسات عسلویه

مهمان ناخوانده

 

تصاویر مهمان ناخوانده ترسناک تاسیسات عسلویه

ورود تمساح به تاسیسات

 

تصاویر مهمان ناخوانده ترسناک تاسیسات عسلویه

ورود تمساح گرسنه به تاسیسات عسلویه

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت