الناز شاكردوست و اتاق پر از گل و عروسک در بیمارستان (عکس)

مجموعه : اخبار چهره ها
الناز شاكردوست و اتاق پر از گل و عروسک در بیمارستان (عکس)

الناز شاكردوست و اتاق پر از گل در بیمارستان

بسیاری از هنرمندان و افراد معروف به ملاقات الناز شاکردوست رفتند و اتاق وی را پر از گل و عروسک کردند.

الناز شاكردوست و اتاق پر از گل و عروسک در بیمارستان (عکس)

 

سایت تالاب

جدیدترین مطالب سایت