تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

مجموعه : اخبار چهره ها
تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

عکس از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

در برج میلاد روز چهارم دهه فجر را با تصاویری ازبازیگران به نمایش گذاشتیم جشنواره فیلم فجر با نمایش 5 فیلم در برج میلاد روز چهارم خود را سپری کرد.

 

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

تصاویری از بازیگران در جشنواره فیلم فجر

جدیدترین مطالب سایت