متلک جسورانه آزاده نامداری در اینستاگرام + عکس

مجموعه : اخبار چهره ها
متلک جسورانه آزاده نامداری در اینستاگرام + عکس

پست اینستاگرام آزاده نامداری در مورد نه به خشونت علیه زنان

 

آزاده نامداری با انتشار این پست خواست تا انتقادی از چه کسی بکند ؟

 

آزاده نامداری با انتشار تصویر زیر نوشت:

 

نه به خشونت علیه زنان.

اگر صدایت بلندتر هست ،زورت بیشتراست ،نیش وكنایه بلدی،الفاظ ركیك ازبری. لعنت به تو كه بویی از انسانیت نبردی و عقده هایت را سر زنی خالی میكنی كه بی دفاع هست. ضعیف، سست عنصر، پشت مشتهایت قایم شده اي! آینه راببین!روزانه زشت تر می‌شوی!

 

پ.ن.بیاییم نیرومند باشیم وبایستیم.

زن امروز،مادر فردا!تحمل نكن!تو سزاوار نگاه انسانی واخلاقی هستی.دین من یعنی كرامت انسانی.

پ.ن.ترابخدابیایید سكوت نكنیم

 

متلک جسورانه آزاده نامداری در اینستاگرام + عکس

پست آزاده نامداری در صفحه شخصی اش در روز نه به خشونت علیه زنان

 

جدیدترین مطالب سایت