شعر عاشقانه یغما گلرویی برای نوزادش

مجموعه : اخبار چهره ها
شعر عاشقانه یغما گلرویی برای نوزادش

فرزند یغما گلرویی

یغما گلرویی یکی از شاعران بزرگ ایران هست که در شبکه های اجتماعی فعالیت چشمگیری دارد ، وی به تازگی فرزندش به جهان آمده هست و به همین سبب او برایش شعری جدیدی نیز سرود .

 

به گزارش تالاب اين هنرمند 41 ساله با نوشتن متني زيبا, خبر از بدنيا آمدن پسرش داد.

 

يغما گلرويی با انتشار تصویر زیر در متنی دل انگیز نوشت:

 

شعر عاشقانه یغما گلرویی برای نوزادش

عکس هایی از فرزند یغما گلرویی

 

«تو جهاني در دستهاي خالي من»

 

به دنيا آمدي! به دنيايي که قرار بود زيباتر و انسانيتر از اين باشد و نشد… اما شايد تو روزي بتواني دنيا را به آن چه قرنها در رؤياي شاعران هست بدل کني. صداي گريه ی نخستت جهان صامت و سياه و سفيد مرا رنگ و صدا بخشيد. من و مادرت هر دو آرزوهاي بزرگي براي تو داريم ولي تو آن شو که خودت مي خواهي.

 

همۀ يکبار به دنيا ميايند و فرصت عزيز زيستن آن قدر ارزش دارد که نبايد آن را صرف برآورد آرزوي ديگران – حتا پدر و مادرت – کني.

 

پس «خودت بودن» را گزینه کن به جاي مورد تاييد و علاقه ی اين و آن بودن. به ياد داشته باش آن که همۀ دوستش بدارند يا ريگي به کفش دارد، يا قطره ی بي هويتي در رود جماعت هست. تو قطره ی ناهمسو باش. نه برگي از درخت و نه گوسفندي از رمه.

 

من و مادرت در اين راه کنار تو هستيم‌. مادرت بهترين اتفاق زندگي من هست و تو بهترين اتفاق زندگي مشترک ما. ممنون که با حضورت به زندگيمان رنگ مي دي و مرا ببخش که در اين لحظه چيزي ندارم که پشتوانه فرداي تو کنم.

 

ممنوع الفعاليتي سال ها با من بوده و چيزي ندارم جز هزاران شعر و ترانه و آهنگ، چندين کتاب و موسيقي غير قابل چاپ و انتشار و منزل ای اجاره ای که پول پيش آن هم مثل هزينه ی به دنيا آمدن تو قرضي ست. بزرگتر که شدی تدریجی مي فهمي که نفسهاي پدرت هم مثل نفسهاي هر کس در اين جهان ميل به قطره ی برخلاف جهت رود بودن داشته باشد قرضي ست…

 

با همين نان و نفسهاي قرضي دوستت دارم و همين دستهاي خالي را سقف بالاي سر تو و مادرت مي کنم. تو آن قدر زندگي در وجودت داري که حضورت تمام ممنوعيت های عالم را برايم به هيچ بدل مي کند.

 

خورشيدي شدی در سياهترين روزهاي من و جهاني در دستهاي خالي ام. در اين زمان و زمانه ی تلخ و هنرسوز نمي توانم به تو قول بدهم در «رفاه» بزرگ شوي اما بزرگ شدن در «عشق» را به تو قول مي دهم.

 

حالا تو و مادرت دليل زندگي من هستيد و اين بهترين آرزويم براي توست:

 

همرنگ نشو و مثل معناي نامت توانا و جسور باش!

 

پسرم!

 

ياراي من!

 

يغما گلرويي

 

شعر عاشقانه یغما گلرویی برای نوزادش

اینستاگرام یغما گلرویی

 

منبع :irangapco.com