صدای خواننده زن ایرانی یک راننده را از مرگ نجات داد

مجموعه : اخبار چهره ها
صدای خواننده زن ایرانی یک راننده را از مرگ نجات داد

صدای خواننده زن ایرانی یک راننده را از مرگ نجات داد! سیمین غانم خاطره ای از یک راننده تعریف کرد و گفت : چند سال پیش سوار آژانس بودم که راننده مرا شناخت و گفت یک‌ بار صدای شما جان مرا نجات داد.گفتم چطور؟ گفت چند سال پیش در جاده شمال بودم و نوار شما پخش می‌شد که یکباره ترمزم برید و ماشینم به دره سقوط کرد و جای پرتی بود که هیچ کس عبور نمی‌کرد، پاهایم زیر ماشین‌ گیر کرده بود.

 

 ضبط افتاده بود روی شاخه درخت و صدا قطع نشده بود. شما «این کیه، این کیه» را می‌خواندید و همین‌طور آهنگ اوج می‌گرفت! و همان جای آهنگ که می‌گفتید «مثل خواب دم صبح» به قدری بلند بود که باعث شد چند نفر که از جاده عبور می‌کردند، صدا را بشنوند و مرا نجات دهند…

 

صدای خواننده زن ایرانی یک راننده را از مرگ نجات داد

سیمین غانم

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

منبع : روزنامه شرق

جدیدترین مطالب سایت