جستجو در تالاب

چند توصیه برای خواب و استراحت داوطلبان کنکور

مجموعه : رپورتاژ آگهی
چند توصیه برای خواب و استراحت داوطلبان کنکور

خواب و استراحت کافی ، بخشی از برنامه ریزی دانش آموزان وداوطلبان است . چون با خواب مناسب وسیستم دفاعی بدن تقویت می شود

 

توصیه های امیر مسعودی :

محرومیت از خواب ، برای چند شبانه روز مشکالت وخیمی را برای خود به دنبال خواهد داشت

 

کم خوابی ، باعث کاهش تمرکز و توانایی در تصمیم گیری و حافظه می شود و در صورت استمرار منجر به بیماری و فرسودگی می شود

 

اکثر افراد در سنین شما ، به طور متوسط نیاز به 9 تا 2 ساعت خواب در شبانه روز دارند . پس به اندازه ای بخوابید و استراحت کنید که وقتی به درس می پردازید ، سرحال و آرام باشید . بیش از اندازه به خواب و استراحت روزانه خود سخت گیری نکنید

 

برای بیشتر درس خواندن ، بهتر است به جای کم کردن ساعات خواب ، سراغ اوقات تلف شده بروید و آن را به حداقل برسانید و یا بازدهی مطالعه خود را افزایش دهید . در مدیریت زمان کیفیت کار مهم است نه کمیت آن

 

پر خوابی بیش از 2 ساعت ، ممکن است دالیل گوناگونی چون کمخونی ، کم کاری غده تیروئید ، افسردگی ، نداشتن رغبت و انگیزه برای کار ، رنگ تیره اتاق شما و ….. داشته باشد . علت پرخوابی خود را باکمک پزشک ، چاره جویی کنید

 

هر صبحگاه ، بالفاصله پس از بیدار شدن از بستر خواب خارج شوید ، کمی نرمش کنید ، دوش بگیرید تا هوشیار و شاداب کار خود را آغاز کنید از غلت زدن در بستر، پس از بیدار پرهیز کنید

چند توصیه برای خواب و استراحت داوطلبان کنکور

داشتن استراحت یا خواب کوتاه میان روز ، گاهی که فعالیت روزانه ، شما را خسته کرده است ضروری است . اما عادت به آن به صورت روزانه آن هم برای ساعات طوالنی باعث کاهش ساعت مطالعه ، بیداری دیر هنگام ، اختالل درسیستم خواب شما می شود

 

فقط دقت کنید خواب میان روز به خواب زمستانی تبدیل نشود

شواهد یادگیری آسان نشان می دهد که مطالعه دیر هنگام کارایی چندانی ندارد ، هر چند این اصل برای همه افراد صادق نیست

 

زمان خواب بر کیفیت مطالعه شما موثر است پس : الزم است 5 تا 5/5 ساعت قبل از مطالعه از خواب بیدار شده باشید ، هوشیاری افراد بالفاصله پس از بیداری از خواب ، پایین است به همین جهت مطالعه بالفاصله پس از بیدارشدن در یادگیری تأثیر منفی دارد . همچنین بررسی ها نشان می دهد که اگربالفاصله پس از مطالعه بخوابید و بطوریکه خواب و مطالعه شما هم مرز باشند . مطلب خوانده شد ، سریع تر فراموش می شود ولی اگر بین خواب و آخرین ساعت مطالعه فاصله ی زمانی وجود داشته باشد ، مطلب خوانده شده ماندگارتر خواهدبود . لذا خوبست که قبل از خواب مقداری تلقین های مثبت و موثر برای مو فقیت در برنامه های فردایتان را انجام دهید وسپس با آرامش به خواب بروید

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دوربین مخفی از واکنش مردم در مترو به خندیدن این مرد
کلیپ دوربین مخفی از واکنش مردم در مترو به خندیدن این مرد