عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

گروهی از کیسه داران وجود دارند که کوئوکا نام دارند و در استرالیا زندگی می کنند.

این حیوانات همیشه لبخند بر لب دارن! کوئوکا هاجز حیواناتی هستند که از انسان نمی ترسند و به خاطر لبخند زیبایشان سوژه عکاسی شده اند.

هرچند آنهاپسر عموی کامگرو ها محسوب می شوند ولیهیچ شباهتی به آنها ندارند و با سایزی اندازه یک گربه خانگی بیشتر وقت خود را در حال استراحت زیر سایه گیاهان سپری می کنند.

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

کوئوکا

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

عکس های کوئوکا 

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

شادترین حیوان دنیا

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

عکس های خوشحال ترین حیوان دنیا

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

کوئوکا خوشحال ترین حیوان دنیا

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

عکس های دیدنی از حیوان کوئوکا 

عکس های بامزه از شادترین حیوان دنیا

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت