اقدام زیبا و خیرخواهانه راننده وانت (عکس)

مجموعه : عکس های دیدنی
اقدام زیبا و خیرخواهانه راننده وانت (عکس)

پشت نویسی جالب و خیرخواهانه یک راننده وانت را در شهرستان دیواندره را مشاهده می کنید.

 

به گزارش تالاب ؛ پشت نویسی جالب و خیرخواهانه یک راننده وانت را در شهرستان دیواندره را مشاهده می کنید.

 

اقدام زیبا و خیرخواهانه راننده وانت (عکس)

منبع: محمد فرجی-کردستان (دیواندره)

 

جدیدترین مطالب سایت