تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

بارش فوق العاده زیبای برف پاییزی در شهر تهران

هنوز فصل زمستان نرسیده اما شهر تهران میزبان بارش غیرمنتظره برف پاییزی بوده است.

 

به گزارش تالاب، با ورود جبهه هوای سرد به کشور، از ساعت 6:30 صبح دیروز تهران شاهد اولین برف پاییزی خود بود که این بارش تا بعدازظهر در مناطق شمالی و مرکزی شهر همچنان ادامه داشت. گفتنی است این بارش باعث افزایش استفاده از خودروهای شخصی، لغزندگی معابر و افزایش ترافیک در بزرگراههای سطح شهر شد.

 

در همین حال مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور خبر داد بارش برف و کاهش دما تا پایان هفته در نیمه شمالی، شرقی و مرکز کشور باقی می‌ماند. بر این اساس روند بارش برف و باران به همراه کاهش دما در بیشتر نقاط کشور و نیمه شمالی، شرقی و مرکز کشور تا پایان هفته ادامه دارد.

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

برف پاییزی

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

عکس جالب و دیدنی بارش برف در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

بارش برف زیبا در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

عکس های دیدنی بارش برف

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

برف زیبا

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

بارش برف زیبا

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

عکس جالب

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

عکس بارش برف

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

برف زیبای پاییزی

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

عکس جالب

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

بارش برف در پاییز

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

 

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از بارش زیبای برف پاییزی در تهران (عکس)

 

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)