خرید و فروش در اینترنت

عکس های خلق آثار هنری جالب با چاله های خیابان

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس های خلق آثار هنری جالب با چاله های خیابان

چاله های خیابانی در سر تا سر خیابان های جهان دیده می شوند و ما همیشه آنها را به عنوان معایب شهر خودمان میبینیم، ولی  یک گروه از رانندگان خوش ذوق در اسکرانتون، پنسیلوانیا تصمیم گرفتند به نوبه خود این معایب جاده ای کسل کننده را به شاهکارهایی واقعی و سرگرم کننده تبدیل کنند.به گزارش تالاب آنها هر چاله را به اثر هنری جالبی تبدیل کردند و عکس هایی از این آثار را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند تا جایی که این نوع هنر خلاقانه تبدیل به یک هنر بین المللی شد و امروز می توان در بیشتر جاده ها این هنر جالب را مشاهده کرد.

 

عکس های خلق آثار هنری جالب با چاله های خیابان
عکس های خلق آثار هنری جالب با چاله های خیابان

عکس های خلق آثار هنری جالب با چاله های خیابان

عکس های خلق آثار هنری جالب با چاله های خیابان

عکس های خلق آثار هنری جالب با چاله های خیابان