مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجموعه : عکس های دیدنی
مجسمه های ساخته شده از قالپاق

تمامی این آثار زیبا از قالپاق خودروهای مختلف ساخته شده اند. برای هنر و خلاقیت می توان حتی از کمترین امکانات ممکن بهره برد.

 

این موجودات مصنوعی با استفاده از قالپاق خودروهای مختلف ساخته شده اند. Ptolemy Erlington هنرمند انگلیسی، با استفاده از مواد بازیافتی آثار هنری فوق العاده ای خلق می کند. مجموعه او “موجودات قالپاقی” نام دارد. ارلینگتون در سفری که به هند داشت ارزش بازیافت و استفاده مجدد از مواد را آموخت.

 

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

عکس های جالب و دیدنی از قالپاق های متفاوت

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های قالپاقی

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

حیوانات ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

حیوانات ساخته شده قالپاقی

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

قالپاق های زیبا

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

مجسمه های ساخته شده از قالپاق

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت