عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

این ایده ی جالب و خلاقانه متعلق به یک هنرمند است که از لیوان ها را به جای سر آدم ها قرار می دهد. در چند سال گذشته پدری خلاق با نام Lance Curran با استفاده از لیوان هایی با طرح ابر قهرمانان به نوعی فرزندان خود را در عکس به این شخصیت ها تبدیل کرده است.عکس های این پرد خلاق از فرزندانش در اینستاگرام بسیار پر بیننده شده است.

 

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

مدل لیوان

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های لیوان

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های لیوان و سر انسان

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های لیوان به جای سر

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های دیدنی

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های جالب

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های جالب و دیدنی لیوان ها

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

لیوان به جای سر انسان

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های جالب و دیدنی لیوان

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های لیوان به جای سر

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

خلاقیت جالب و دیدنی

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

عکس های جالب و دیدنی

عکس های دیدنی از لیوان ها به جای سر انسان

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت