مجموعه : عکس های دیدنی
بروزرسانی : 17 شهریور 1394

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

تیرک های چوبی جالب بر سر قبرها این قبرستان را بسیار متفاوت کرده است. تالاب : روستای ترکمن نشین باغلق در منطقه جرگلان استان خراسان شمالی قرار دارد. گورستان روستای باغلق از گورستانهای قدیمی این استان محسوب می شود. این گورستان دور از روستا و بر فراز تپه ای واقع شده است. نکته جالب توجه در این گورستان چوب هایی بصورت عمودی می باشد که مشخصات متوفی بر روی آن درج شده است.

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

عکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنوردعکس هایی از یک قبرستان جالب در بجنورد

 

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت