عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

این پدیده بسیار بی نظیر است که احتمال رخ دادنش هر چند سال یک بار است.

“ماه آبی” به حالتی گفته می‌شود که قرص ماه در طول یک ماه دو بار کامل شود و معمولاً ارتباط چندانی با رنگ حقیقی ماه ندارد. افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان تصاویر زیبایی را از این پدیده‌ی نادر قمری که آخرین بار در سال ۲۰۱۲ مشاهده شده بود، جمعه‌ی گذشته رخ داد و تا سال ۲۰۱۸ تکرار نخواهد شد ثبت کرده‌اند.

 

عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

 پدیده ماه آبی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

پدیده زیبای ماه آبی

عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

عکس های پدیده ماه آبی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

عکس های جالب و دیدنی پدیده ماه آبی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

عکس های طبیعت

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

عکس های دیدنی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

پدیده کمیاب ماه آبی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

عکس های دیدنی پدیده ماه آبی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

عکس های دیدنی پدیده ماه آبی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

پدیده کمیاب ماه آبی

 عکس های جالب از پدیده بی نظیر و کمیاب ماه آبی

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت