تصاویر وحشتناک و دیدنی مزرعه مردگان در آمریکا

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویر وحشتناک و دیدنی مزرعه مردگان در آمریکا

در این مزرعه ترسناک هیچ محصولی کشت نمی شود و تنها چیزی که می بینید اجساد مردگان در حال پوسیدن است.

 

در نزدیکی سان مارکوس در ایالت تکزاس آمریکا زمینی به مساحت 16 هکتار قرار گرفته که داخل آن بیشتر از 50 جسد و جنازه بصورت برهنه و لخت در حال پوسیدن هستند. این زمین ها که به مزارع فریمن معروفند در واقع نه جای جنگ و کشت و کشتار است و نه محلی برای مجازات و شکنجه بلکه این منطقه متعلق است به مرکز انسان شناسی پزشکی قانونی در دانشگاه ایالتی تگزاس.

 

تصاویر وحشتناک و دیدنی مزرعه مردگان در آمریکا

مزرعه مردگان آمریکا

 

در این منطقه عجیب از دنیا محققان ودانشمندان بر روی اجساد در حال پوسیدن تحقیقات انجام میدهند و مراحل مختلف تجزیه و پوسیدن بدن انسان در طبیعت را تشریح میکنند. در سراسر دنیا تنها 5 مرکز مثلاین وجود دارد که به مزارع اجساد انسان مشهورند. اجسادی که در این مزارع رها میشوند در واقع بصورت داوطلبانه به این مرکز در جهت پیشرفت علم و دانش بشر اهدا میگردد. اطلاعات دریافتی از اجساد در حال پوسیدن بسیار به تحقیقات قضایی در مورد کشتار ها و جنایت ها کمک میکند.

 

تصاویر وحشتناک و دیدنی مزرعه مردگان در آمریکا

مزرعه مردگان

تصاویر وحشتناک و دیدنی مزرعه مردگان در آمریکا

عکس های مزرعه مردگان

تصاویر وحشتناک و دیدنی مزرعه مردگان در آمریکا

مزرعه مردگان در آمریکا

تصاویر وحشتناک و دیدنی مزرعه مردگان در آمریکا

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت